Bij uitgeverij Peeters in Leuven is een nieuw boek verschenen van Huub Welzen: Biblical Spirituality. Contours of a Discipline. Het boek wil een wetenschappelijke grondslag geven aan de beoefening van Bijbelse spiritualiteit. Het zoekt naar een synthese van Bijbelwetenschappen en geestelijke lezing.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt een omschrijving gegeven van Bijbelse spiritualiteit. Dit vakgebied omvat niet alleen spiritualiteit zoals die in de Bijbelse teksten aanwezig is, maar ook de doorwerking van deze teksten in het geestelijk leven. Daarna volgt een overzicht van de relatie tussen Bijbelwetenschappen en spiritualiteit in de loop der eeuwen. Inzichtelijk wordt gemaakt hoe deze twee uit elkaar zijn gegroeid dankzij een wetenschapsbeoefening die zich laat leiden door objectiviteit en rationaliteit. Ten slotte zoekt Huub Welzen naar een nieuwe verbintenis tussen Bijbelwetenschap en spiritualiteit.

Het tweede deel biedt een tiental studies over spiritualiteit in Bijbelse teksten. De drie synoptische evangelies komen uitgebreid aan de orde. Maar er zijn ook studies over het Johannesevangelie, over de redevoering van Paulus op de Areopagus, over de Hebreeënbrief en over de brief van Jakobus.

Het derde deel gaat over de doorwerking van de Schrift. Er is een hoofdstuk over de doorwerking in mystieke teksten. Ook zijn er beschrijvingen van Bijbels groepswerk zoals Rond de Schrift en Bibliodrama. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de preek als werkplaats van Bijbelse spiritualiteit.

In een epiloog schildert Huub Welzen zijn tocht langs verschillende tekstbenaderingen die elk hun eigen accenten leggen. Hij laat zien hoe een synthese van Bijbelwetenschap en spiritualiteit kan leiden naar het geheim dat in de Schrift aanwezig is.

Boekgegevens: Welzen, H., Biblical Spirituality. Contours of a Discipine. (Studies in Spirituality Supplements 30), Leuven-Paris-Bristol CT, Peeters, VIII-406 p. 2017 ISBN 978-90-429-3543-3. Kosten: € 76,00