Een paasgroet vanuit het karmelklooster

Een paasgroet vanuit het karmelklooster Voorjaar, De natuur barst ineens van leven. De bomen worden omkranst door een waas van groen. De bloemen van de vruchtbomen bloeien beloftevol. Maar toch. Corona bezorgt ons een ander gevoel. Ondanks de lente lijkt ons leven stil gevallen. Onzekerheid is er over hoe het verder gaat, bezorgdheid om de mensen die ziek zijn, verdriet om de mensen die ons ontvallen zijn, angst dat ik ook besmet zal raken. Alles is anders. In ons klooster vieren we de plechtigheden van de goede week in een besloten sfeer. Alle…continue reading →

Eucharistie vieringen in deze Corona crisis tijd

Donderdag 26 maart hebben de Nederlandse bisschoppen de eerder gegeven maatregelen met betrekking tot de vieringen aangescherpt. Er mogen geen publieke vieringen gehouden worden tot en met Pinksteren. Wel mogen er besloten vieringen zijn, met inachtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent ook dat de communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de communie niet buiten de eucharistieviering worden…continue reading →

Vieringen tijdelijk geschorst, wat kunt u wel…

Vanwege de huidige evolutie van de Corona-epidemie schorst de katholieke Kerk voorlopig alle publieke liturgische bijeenkomsten. Wij als Karmelgemeenschap doen dat ook. Als alternatief zijn er bijkomende uitzendingen van eucharistievieringen via radio, tv en internet.. Je kunt via de website www.kerknet.be een overzicht vinden hoe je eucharistie kunt meevieren.continue reading →

Nieuwsbrief april 2020

Geachte belangstellende, in verband met de uitbraak van het coronavirus gaan de bezinningsonderdelen tot nader bericht niet door. We wachten de ontwikkelingen af en zullen u uiteraard op de hoogte brengen wanneer we ons bezinningsaanbod weer kunnen hervatten. Informatie over vieringen en ander parochienieuws kunt u vinden op: www.onzelievevrouweparochie.nl en zie voor actueel nieuws ook www.karmelcentra.nl/boxmeer Met een hartelijke groet, Karmelkring Boxmeercontinue reading →

Programma wijziging Karmelkring.

Programma wijziging van Karmelkring Vanwege de Coronacrisis bidden we tijdelijk niet meer met mensen van buiten het klooster. Daarom kunnen de meditatieve vieringen in deze Veertigdagentijd helaas niet fysiek meegedaan worden. Wij nemen u mee in gebed. Ook kan het programma onderdeel ' opgang naar de Goede Week',  helaas niet doorgaan. Wij wensen u een goede opgang in uw eigen situatie op weg naar Pasen!continue reading →

Nationaal gebed

Woensdag 18 maart organiseren Christen Unie, EO, Groot Nieuws radio Missie Nederland en de Raad van kerken een Dag van Nationaal gebed. Zie hier de website waar je meer informatie kunt vinden: www.nationaalgebed.nlcontinue reading →

Verbonden met Karmel in Indonesië

de Karmel in Indonesië Vrijdag 4 oktober vierden de karmelieten in Indonesië en met name in Oost-Indonesië (Flores) het 50-jarig bestaan van de Karmel in Indonesië. In de eucharistieviering in Boxmeer die avond gaven we aandacht aan dit jubileum. Simon Taa, zelf afkomstig uit Flores,  was de voorganger en zei voorafgaand aan het tafelgebed het volgende: “In alle tijden, in de mensengeschiedenis, heeft God mannen en vrouwen geraakt en geroepen. God heeft zijn eigen plan voor ons en voor ons leven, omdat Hij van ons houdt. Op allerlei manieren, heeft God zijn liefde…continue reading →

Kennismaken met de Karmel

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 2 november 2019 en 2 mei 2020 van 10.30-15.30 uur in het Karmeklooster, Steenstraat 39, Boxmeer Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop. e-mail: vormingshuis@karmel.nlcontinue reading →

Jaarthema 2019-2020: Hart voor de Schepping

“En God zag dat het heel goed was”, zo wordt ons verteld in het verhaal van de schepping. Met voldoening kijkt de Schepper op de zevende dag naar zijn schepping. Hij ziet wat Hij met liefde heeft geschapen. Hij heeft hart voor Zijn schepping. De mens, zo lezen we ook, kreeg de verantwoordelijkheid over de schepping. Ons omgaan met de schepping kent heel verschillende kanten: de vreugde en dankbaarheid om het bestaan, voor de schoonheid van de wereld om ons heen, het besef van de kwetsbaarheid van alle leven, de zorg voor het…continue reading →

Vooraankondiging biddend leven in Nijmegen 2019-2020

Vooraankondiging Biddend Leven Biddend leven in de ruimte van de psalmen. Titus Brandsma Memorial, Nijmegen. Seizoen 2019 – 2020 Gaan beseffen in wie wij leven, bewegen en zijn is een levensreis. De psalmen kunnen hierbij onze gids zijn, zij openen de ruimte waarin wij ons bewegen. De jaarcursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen. In iedere bijeenkomst wordt één psalm uitgelegd en gevierd, wordt ingegaan op de spiritualiteit van het bidden van psalmen, en is er ruimte voor persoonlijke bezinning. Richtinggevend…continue reading →