Groet uit het klooster

Een groet vanuit ons klooster Covid-19 lijkt op de terugtocht. Maatregelen worden versoepeld. Ook in ons klooster komen er meer mogelijkheden maar blijft voorzichtigheid geboden. Vanaf komende maandag 15 juni hervatten we de diensten in de kerk. In de Bloedkapel kunnen we de anderhalve-meter-regel niet handhaven. Daarom bidden we voorlopig in de zijbeuk van de basiliek. Als je hieraan wilt deelnemen, moet je je aanmelden, telefonisch (0485-562156) of per email (b.devreede@karmel.nl). We handhaven tijdens de vieringen de huidige voorschriften. Hoe we straks in september het programma van de Karmelkring Boxmeer hervatten, moeten we…continue reading →

Gedenkteken van Titus Brandsma

Na enkele maanden van geduldig wachten vanwege de coronacrisis is het gedenkteken ter ere van Titus Brandsma op het naar hem vernoemde plein in Boxmeer officieel geplaatst en onthuld door burgemeester Van Soest. Het bestuur van de Stichting gedenkteken Titus Brandsma heeft vanwege de beperkingen gekozen voor een ingetogen plaatsing. Het beeld, gemaakt door Juul Baltussen, heeft een mooie plek gekregen met nieuwe bestrating en groenstrook, in de nabijheid van het karmelklooster aan de Steenstraat waar Titus Brandsma is ingetreden. (17 juni 2020)  continue reading →

Een paasgroet vanuit het karmelklooster

Een paasgroet vanuit het karmelklooster Voorjaar, De natuur barst ineens van leven. De bomen worden omkranst door een waas van groen. De bloemen van de vruchtbomen bloeien beloftevol. Maar toch. Corona bezorgt ons een ander gevoel. Ondanks de lente lijkt ons leven stil gevallen. Onzekerheid is er over hoe het verder gaat, bezorgdheid om de mensen die ziek zijn, verdriet om de mensen die ons ontvallen zijn, angst dat ik ook besmet zal raken. Alles is anders. In ons klooster vieren we de plechtigheden van de goede week in een besloten sfeer. Alle…continue reading →

Eucharistie vieringen in deze Corona crisis tijd

Donderdag 26 maart hebben de Nederlandse bisschoppen de eerder gegeven maatregelen met betrekking tot de vieringen aangescherpt. Er mogen geen publieke vieringen gehouden worden tot en met Pinksteren. Wel mogen er besloten vieringen zijn, met inachtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent ook dat de communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de communie niet buiten de eucharistieviering worden…continue reading →

Vieringen tijdelijk geschorst, wat kunt u wel…

Vanwege de huidige evolutie van de Corona-epidemie schorst de katholieke Kerk voorlopig alle publieke liturgische bijeenkomsten. Wij als Karmelgemeenschap doen dat ook. Als alternatief zijn er bijkomende uitzendingen van eucharistievieringen via radio, tv en internet.. Je kunt via de website www.kerknet.be een overzicht vinden hoe je eucharistie kunt meevieren.continue reading →

Nieuwsbrief april 2020

Geachte belangstellende, in verband met de uitbraak van het coronavirus gaan de bezinningsonderdelen tot nader bericht niet door. We wachten de ontwikkelingen af en zullen u uiteraard op de hoogte brengen wanneer we ons bezinningsaanbod weer kunnen hervatten. Informatie over vieringen en ander parochienieuws kunt u vinden op: www.onzelievevrouweparochie.nl en zie voor actueel nieuws ook www.karmelcentra.nl/boxmeer Met een hartelijke groet, Karmelkring Boxmeercontinue reading →

Programma wijziging Karmelkring.

Programma wijziging van Karmelkring Vanwege de Coronacrisis bidden we tijdelijk niet meer met mensen van buiten het klooster. Daarom kunnen de meditatieve vieringen in deze Veertigdagentijd helaas niet fysiek meegedaan worden. Wij nemen u mee in gebed. Ook kan het programma onderdeel ' opgang naar de Goede Week',  helaas niet doorgaan. Wij wensen u een goede opgang in uw eigen situatie op weg naar Pasen!continue reading →

Nationaal gebed

Woensdag 18 maart organiseren Christen Unie, EO, Groot Nieuws radio Missie Nederland en de Raad van kerken een Dag van Nationaal gebed. Zie hier de website waar je meer informatie kunt vinden: www.nationaalgebed.nlcontinue reading →

Verbonden met Karmel in Indonesië

de Karmel in Indonesië Vrijdag 4 oktober vierden de karmelieten in Indonesië en met name in Oost-Indonesië (Flores) het 50-jarig bestaan van de Karmel in Indonesië. In de eucharistieviering in Boxmeer die avond gaven we aandacht aan dit jubileum. Simon Taa, zelf afkomstig uit Flores,  was de voorganger en zei voorafgaand aan het tafelgebed het volgende: “In alle tijden, in de mensengeschiedenis, heeft God mannen en vrouwen geraakt en geroepen. God heeft zijn eigen plan voor ons en voor ons leven, omdat Hij van ons houdt. Op allerlei manieren, heeft God zijn liefde…continue reading →

Kennismaken met de Karmel

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 2 november 2019 en 2 mei 2020 van 10.30-15.30 uur in het Karmeklooster, Steenstraat 39, Boxmeer Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop. e-mail: vormingshuis@karmel.nlcontinue reading →
  • 1
  • 2