Ons kloosterpad

Via Ons Kloosterpad heb je de mogelijkheid om kennis te maken met de diversiteit van het kloosterleven. In een aantal kloosters langs de route is het mogelijk om te overnachten. Onze kloostergemeenschap zal u ook graag ontvangen. Helaas is het nu nog niet mogelijk vanwege de Corona maatregelingen. We houden u op de hoogte via deze website! Kunstenaars maakten vijftien ontwerpen van prentkaarten en draagbare souvenirs speciaal voor de wandelaars van Ons Kloosterpad. Ze vormen vijftien tastbare herinneringen aan de plaatsen die je onderweg aandoet. De souvenirs vertellen samen het verhaal van het…continue reading →

Kennismaken met de Karmel

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdagen in het Karmeklooster, Steenstraat 39, Boxmeer: 6 nov. 2021 en 7 mei 2022 Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop. e-mail: vormingshuis@karmel.nlcontinue reading →

Gedenkteken van Titus Brandsma

Na enkele maanden van geduldig wachten vanwege de coronacrisis is het gedenkteken ter ere van Titus Brandsma op het naar hem vernoemde plein in Boxmeer officieel geplaatst en onthuld door burgemeester Van Soest. Het bestuur van de Stichting gedenkteken Titus Brandsma heeft vanwege de beperkingen gekozen voor een ingetogen plaatsing. Het beeld, gemaakt door Juul Baltussen, heeft een mooie plek gekregen met nieuwe bestrating en groenstrook, in de nabijheid van het karmelklooster aan de Steenstraat waar Titus Brandsma is ingetreden. (17 juni 2020)  continue reading →

Eucharistie vieringen in deze Corona crisis tijd

Donderdag 26 maart hebben de Nederlandse bisschoppen de eerder gegeven maatregelen met betrekking tot de vieringen aangescherpt. Er mogen geen publieke vieringen gehouden worden tot en met Pinksteren. Wel mogen er besloten vieringen zijn, met inachtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent ook dat de communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de communie niet buiten de eucharistieviering worden…continue reading →

Verbonden met Karmel in Indonesië

de Karmel in Indonesië Vrijdag 4 oktober vierden de karmelieten in Indonesië en met name in Oost-Indonesië (Flores) het 50-jarig bestaan van de Karmel in Indonesië. In de eucharistieviering in Boxmeer die avond gaven we aandacht aan dit jubileum. Simon Taa, zelf afkomstig uit Flores,  was de voorganger en zei voorafgaand aan het tafelgebed het volgende: “In alle tijden, in de mensengeschiedenis, heeft God mannen en vrouwen geraakt en geroepen. God heeft zijn eigen plan voor ons en voor ons leven, omdat Hij van ons houdt. Op allerlei manieren, heeft God zijn liefde…continue reading →