Advent

Advent De adventstijd is een tijd van verlangen en verwachten. We zien uit naar de komst van God in onze wereld. In Bijbelse teksten en in liederen die op de Bijbel zijn geïnspireerd, wordt onze verwachting soms zeer intens uitgedrukt: ‘Scheur toch de wolken weg en kom.’ In het duister van ons bestaan zien we uit naar het licht. De profeet Jesaja zingt: ‘Het volk dat dwaalt in duisternis, zal een groot licht aanschouwen.’ Met Kerstmis vieren we dan ook veel meer dan de verjaardag van Jezus. De religieuze werkelijkheid is dat God in ons geboren is, en…continue reading →

Verbonden met Karmel in Indonesië

de Karmel in Indonesië Vrijdag 4 oktober vierden de karmelieten in Indonesië en met name in Oost-Indonesië (Flores) het 50-jarig bestaan van de Karmel in Indonesië. In de eucharistieviering in Boxmeer die avond gaven we aandacht aan dit jubileum. Simon Taa, zelf afkomstig uit Flores,  was de voorganger en zei voorafgaand aan het tafelgebed het volgende: “In alle tijden, in de mensengeschiedenis, heeft God mannen en vrouwen geraakt en geroepen. God heeft zijn eigen plan voor ons en voor ons leven, omdat Hij van ons houdt. Op allerlei manieren, heeft God zijn liefde…continue reading →

De herfst is begonnen

De Herfst is begonnen: De zomer sterft in de kleurenpracht van de herfst. Oktober trekt de schepping een bont kleed aan voordat zij rusten gaat in de winterslaap. De wisseling van de seizoenen voltrekt zich in een eeuwig ritme van leven naar dood en van dood naar leven. Voor wie het beleven wil is God aan het werk. Hoewel levend in een geheel ander klimaat, wist ook de Bijbelse mens hiervan: ‘Alles wacht op U vol hoop, alle levenden vragen U om voedsel, en Gij geeft het hun steeds weer op tijd, Gij…continue reading →

Kennismaken met de Karmel

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 2 november 2019 en 2 mei 2020 van 10.30-15.30 uur in het Karmeklooster, Steenstraat 39, Boxmeer Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop. e-mail: vormingshuis@karmel.nlcontinue reading →

Jaarthema 2019-2020: Hart voor de Schepping

“En God zag dat het heel goed was”, zo wordt ons verteld in het verhaal van de schepping. Met voldoening kijkt de Schepper op de zevende dag naar zijn schepping. Hij ziet wat Hij met liefde heeft geschapen. Hij heeft hart voor Zijn schepping. De mens, zo lezen we ook, kreeg de verantwoordelijkheid over de schepping. Ons omgaan met de schepping kent heel verschillende kanten: de vreugde en dankbaarheid om het bestaan, voor de schoonheid van de wereld om ons heen, het besef van de kwetsbaarheid van alle leven, de zorg voor het…continue reading →

Vooraankondiging biddend leven in Nijmegen 2019-2020

Vooraankondiging Biddend Leven Biddend leven in de ruimte van de psalmen. Titus Brandsma Memorial, Nijmegen. Seizoen 2019 – 2020 Gaan beseffen in wie wij leven, bewegen en zijn is een levensreis. De psalmen kunnen hierbij onze gids zijn, zij openen de ruimte waarin wij ons bewegen. De jaarcursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen. In iedere bijeenkomst wordt één psalm uitgelegd en gevierd, wordt ingegaan op de spiritualiteit van het bidden van psalmen, en is er ruimte voor persoonlijke bezinning. Richtinggevend…continue reading →