Kennismaken met de Karmel

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 2 november 2019 en 2 mei 2020 van 10.30-15.30 uur in het Karmeklooster, Steenstraat 39, Boxmeer Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop. e-mail: vormingshuis@karmel.nlcontinue reading →

Jaarthema 2019-2020: Hart voor de Schepping

“En God zag dat het heel goed was”, zo wordt ons verteld in het verhaal van de schepping. Met voldoening kijkt de Schepper op de zevende dag naar zijn schepping. Hij ziet wat Hij met liefde heeft geschapen. Hij heeft hart voor Zijn schepping. De mens, zo lezen we ook, kreeg de verantwoordelijkheid over de schepping. Ons omgaan met de schepping kent heel verschillende kanten: de vreugde en dankbaarheid om het bestaan, voor de schoonheid van de wereld om ons heen, het besef van de kwetsbaarheid van alle leven, de zorg voor het…continue reading →

Vooraankondiging biddend leven in Nijmegen 2019-2020

Vooraankondiging Biddend Leven Biddend leven in de ruimte van de psalmen. Titus Brandsma Memorial, Nijmegen. Seizoen 2019 – 2020 Gaan beseffen in wie wij leven, bewegen en zijn is een levensreis. De psalmen kunnen hierbij onze gids zijn, zij openen de ruimte waarin wij ons bewegen. De jaarcursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen. In iedere bijeenkomst wordt één psalm uitgelegd en gevierd, wordt ingegaan op de spiritualiteit van het bidden van psalmen, en is er ruimte voor persoonlijke bezinning. Richtinggevend…continue reading →