Wat eerder dan u gewend bent hebben we een nieuw bezinningsprogramma samengesteld dat loopt van september 2023 tot en met mei 2024.

Bij alle mondiale gebeurtenissen in deze tijd, zoeken veel mensen naar een adempauze van rust om tot zichzelf, tot de ander of tot dé Ander te komen. Het biedt ons de mogelijkheid om samen stil te staan bij wat zich aandient in het leven in het algemeen en in ons eigen leven.

We hopen dat u een keuze kunt maken uit de verschillende onderdelen, dat ze u zullen aanspreken en we daarmee ook aansluiten bij uw zoeken naar verdieping en behoefte aan bezinning.

Wij nodigen u van harte uit om naast deelname aan ons bezinnings-programma ook deel te nemen aan onze gebedsdiensten, samen bidden en stil zijn bij wat de Schrift ons aanreikt.

Zo gaan wij samen een geestelijke weg waarin wij zoeken naar een evangelisch antwoord op de vragen en eisen die deze tijd aan ons stelt.

Zie voor meer informatie ons Programma.

Vanuit een innige verbondenheid met God, en daardoor met zijn medemens, gingen bij Jezus woord en daad altijd samen. Dat maakte zijn boodschap tot een blijde boodschap. De aantrekkelijkheid van Jezus’ boodschap is niet zozeer dat zij waar is, maar dat zij ons kan leiden tot daden van naastenliefde en rechtvaardigheid. Zijn boodschap is eenvoudig en recht op de man af, vrij van ideologie en persoonlijke voorkeur, vrij van angst voor machten en krachten. Het is voor de menselijke geschiedenis een beslissende boodschap, waarachter men niet meer terug kan. Zij heeft de menselijke geschiedenis definitief en ingrijpend veranderd. Het is een boodschap, uitgesproken door de zoon van een timmerman, een mens als wij.

Uit: Komen laat ik jullie in het land van de Karmel. Math Geurts, o.carm.