Titus Brandsma zette zich in veel verschillende zaken: van wetenschap, journalistiek, onderwijs tot allerlei zaken waarvoor mensen een beroep op hem deden.
Wie was deze man, wat bewoog hem?
Het Vriendenboek Titus Brandsma belicht hem van al deze verschillende kanten.
Het maakt zijn veelzijdige inzet en grote betrokkenheid zonder meer duidelijk.

Tekst en beeldcompositie: Kees Waaijman.
Prijs € 19,90 excl. verzendkosten

Verkooppunten:

  •     Karmel Boxmeer
  •     Karmel Almelo
  •     Karmel Zenderen
  •     Titus Brandsma Memorial

Bestelling per internet:
Titusbrandsmavrienden@karmel.nl
Titusbrandsma@karmel.nl