Advent

De adventstijd is een tijd van verlangen en verwachten. We zien uit naar de komst van God in onze wereld. In Bijbelse teksten en in liederen die op de Bijbel zijn geïnspireerd, wordt onze verwachting soms zeer intens uitgedrukt: ‘Scheur toch de wolken weg en kom.’
In het duister van ons bestaan zien we uit naar het licht. De profeet Jesaja zingt: ‘Het volk dat dwaalt in duisternis, zal een groot licht aanschouwen.’ Met Kerstmis vieren we dan ook veel meer dan de verjaardag van Jezus. De religieuze werkelijkheid is dat God in ons geboren is, en omgekeerd, dat wij in God geboren worden.

In ons programma van de Karmelkring kunt u vinden welke activiteiten er zijn in december.
We hopen dat er voor u iets bij is, dat uw belangstelling heeft.

Van harte welkom.