Lancering vernieuwde website

Welkom op de vernieuwde website van ons Centrum voor Spiritualiteit!
De laatste maanden hebben wij eraan gewerkt om onze website in een nieuw en moderner jasje te steken.
Het resultaat ligt nu voor u. Neem gerust een kijkje.


Gedachteniskapel Titus Brandsma

Op 9 mei is het 12,5 jaar geleden dat de gedachteniskapel Titus Brandsma officieel is geopend door de bisschop van Rotterdam, Mgr. Ad van Luyn. Voor die gelegenheid wordt samen met de Locatieraad van de Verrezen Christus een bijzondere avondbijeenkomst voorbereid. Ook in de Eliaviering van woensdag 16 mei zal aan het koperen feest aandacht worden besteed. U hoort nader van ons.


Bezielingsaanbod 2018-2019

Het bestuur is begonnen met de voorbereidingen voor het bezielingsprogramma-aanbod van het komende seizoen. Een eerste inventarisatie heeft het bestuur al opgesteld, maar we willen dit graag ook met een klankbordgroep verder invullen en afstemmen. In de volgende kringbrief informeren wij u verder. Mocht u alvast wensen hebben, dan kunt u die altijd kenbaar maken aan onze secretaris.

Jaarthema Karmelcentra

Het jaarthema van de Karmelcentra voor spiritualiteit staat dit jaar in het teken van Titus Brandsma en zijn geestelijke weerbaarheid.Op 26 juli 2017 was het 75 jaar geleden dat hij gestorven is in concentratiekamp Dachau. Titus Brandsma geloofde in de waardigheid van ieder mens, ongeacht afkomst, ras, geloof, nationaliteit of welk onderscheid je maar kunt maken. Toen het er op aankwam, liet hij zich niet intimideren en gaf hij zijn leven voor zijn overtuiging. Hij kwam in verzet tegen een systeem dat de waardigheid van de mens aantastte en de vrijheid van meningsuiting beknotte. Hij toonde een grote geestelijke weerbaarheid en moed die tegelijk gepaard ging met zachtmoedigheid en mededogen, zelfs ten aanzien zijn beulen. Titus Brandsma ontleende zijn geestelijke weerbaarheid niet aan zijn eigen kracht, maar aan zijn gegrond zijn in God. Zijn levende Godsrelatie verbond hem met alle mensen en met al wat bestaat. Daarmee is hij ook voor onze tegenwoordige tijd een blijvende bron van bezieling.