Als de horizon – 75 Bijbelse meditaties

Op vrijdag 15 juli is het nieuwe boek 'Als de horizon - 75 Bijbelse meditaties' van Huub Welzen verschenen. Dit boek over geloofszaken wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. Fragment uit het boek De liefde van God, eigenlijk alle liefde, denkt out of the box. De liefde denkt niet in termen van nut, van inzetbaarheid, rendement of vooruitgang. De liefde denkt ook niet in termen van plezier of genoegen. Prediker heeft het al in zijn boek opgeschreven. Dat alles is flut en jagen naar wind. Nut, vooruitgang, inzetbaarheid, succes, het kortstondige pleziertje: ze mogen er…continue reading →

Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022

Vandaag (4 maart 2022) heeft de paus bekend gemaakt dat Titus Brandsma op 15 mei zal worden heiligverklaard. Hier vindt u de link naar het persbericht. De heiligverklaring van Titus Brandsma zien wij als een bijzondere erkenning voor zijn leven, dat in dienst stond van zijn geloof en zijn zorg voor de medemens, en dat gekenmerkt werd door zijn hoogstaande moraal en moed. Brandsma was voorvechter van gerechtigheid en waarheid in de samenleving. Het gezamenlijke belang kreeg bij hem altijd voorrang boven eigenbelang en prestige. Hij bood weerstand aan een systeem van onderdrukking,…continue reading →

Gebed voor Oekraïne

Bidden wij voor Oekraïne. Bidden wij speciaal voor de Oekraïense jeugd, wiens dromen en aspiraties nu worden bedreigd door de schim van de oorlog. Bidden wij dat ook zij kunnen leven in vrede en hun dromen kunnen verwezenlijken. Bidden wij dat wij geen enkele vorm van arrogantie en agressie accepteren. Nu wij de heiligverklaring van Titus Brandsma voorbereiden, laten wij leren van zijn voorbeeld. Titus die sprak in woorden van waarheid en liefdadigheid. En die met de genade van God, met opgeheven hoofd zich begaf in de duisterste oorden. Laat ons in deze…continue reading →

Video Titus Brandsma

Op de website van de katholieke kerk in Vlaanderen (kerknet.be) staat een prachtige korte video, die een doorkijk geeft op het leven van Titus Brandsma (1881 - 1942): 'De moed om naar het licht te verlangen'  Leer Titus kennen door deze video.continue reading →