Stichting Karmelkring Elia Dordrecht brengt regelmatig haar ‘Kringbrief’ uit, met nieuws en vermelding van haar activiteiten in de nabije weken.

Voor een gratis toezending van de digitale Kringbrief aan jouw e-mailadres, kun je je aanmelden bij: karmelkringelia@karmel.nl