Stichting Karmelkring Elia Dordrecht brengt maandelijks een ‘Kringbrief’ uit met nieuws en vermelding van haar activiteiten in de eerstvolgende weken.

Voor een gratis toezending van de digitale Kringbrief  kun je je aanmelden bij: karmelkringelia@karmel.nl