Je kunt ons werk financieel steunen door een gift over te maken op:

NL 48 RBRB 0931.147.662 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht.

Bij voorbaat dank!