Ons leven speelt zich af in een breed spanningsveld: We willen ruimte voor onze eigenheid, onze vrijheid en tegelijk zijn we zo afhankelijk van elkaar. Een goede balans tussen beide polen is niet alleen met beperkingen, wetten of wat dan ook te regelen. We zijn, met name in deze tijd van oorlogsspanningen, ons des te meer bewust geworden dat ons leven zich afspeelt in dat spanningsveld. Het vraagt altijd al, maar vooral nu, een spiritueel antwoord. De tweedelingen zijn nu des te scherper. Het samenleven kan in deze situatie lastig of moeilijk zijn. We voelen ons bedreigd in onze vrijheid of vallen in een eenzaamheid, die op de loer ligt. We willen elkaar nabij zijn en weten niet hoe. In de spiritualiteit van het concreet doen zetten veel mensen - zeker nu met de oorlog in Oekraïne - zich op allerlei manieren in om getroffenen en elkaar te helpen. Dat is zeker streven naar gerechtigheid. Maar welke andere mensen komen er juist nu meer in de verdrukking staan? Heel veel vragen: de mogelijke antwoorden zullen we pas langzamerhand gaan ontdekken. Om juist nu vanuit spiritualiteit dieper te reflecteren op wat Samen-Leven voor ons kan betekenen en wat ons op weg helpen.

Ook via een maandelijkse kringbrief,  informeren wij belangstellenden over onze activiteiten. Deze kringbrieven verspreiden wij per email en via enkele (kerk)locaties. Wilt u een kringbrief ontvangen, vraag hem dan aan per telefoon of per e-mail: karmelkringelia@karmel.nl .

Hieronder geven wij een actueel overzicht van ons programma voor dit voorjaar.

Vieringen

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst, vaak ook rond een leefregel van de Karmelorde (regelviering). We bidden beurtgebeden, lezen een psalm, we lezen een evangelie, uit de karmelregel en zingen samen onder muzikale begeleiding.

Tijdens deze vieringen, die door leden van de Karmelkring worden voorbereid , kunt u een eigen voorbede uitspreken. Na de viering ontmoeten wij elkaar met koffie en thee en een poos gezellig napraten.  Komt u ook !!

 

Data:woe.: 17 jan., 21 febr., 20 mrt., 17 apr., 15 mei, 19 juni en 17 juli 2024
Tijd:19.30 – ca 20.30 uur (incl. ontmoeting)
Plaats:Titus Brandsma Gedachteniskapel
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

Elke laatste vrijdag van de maand is er een eucharistieviering, waarin de priester van onze parochie voorgaat. In deze eucharistieviering laten wij u kennis maken met Karmelitaanse aspecten, zoals stilte, beurtpsalm en liederen.  Iedereen is welkom en kan daaraan deelnemen.

Daarnaast zijn er per jaar enige speciale vieringen, zoals bij onze jaarlijks Karmelfeest (dit jaar 17 juli 2024).

 

 

Datum:vrij.: 26 jan, 23 febr, 26 april, 31 mei, 19 juni, 17 juli 2024
Tijd:09:30 aanvang viering
Plaats:Viering: Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:leden Karmelkring
Bijdrage:vrije gift

Bezinning en vorming door het seizoen heen

Door het seizoen heen houden we rond een bepaald onderwerp meerdere bijeenkomsten. Wilt u zich hierbij een keer aansluiten? Dat kan altijd. Meld u zich dan aan voor de datum, die u wilt.

 

‘Speling’ is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. Het tijdschrift wil
mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil in woord en beeld
ruimte creëren voor het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd.
In de leesgroep bespreken we telkens het nummer dat in het voorgaande
kwartaal is verschenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:zaterdag 2 mrt. en 4 mei 2024;
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Peter Rovers, contactpersoon Speling voor Dordrecht
Bijdrage:

 

Een boek lezen en samen bespreken kan een goede aanleiding zijn om over
de grote en kleine vragen in het leven van gedachten te wisselen.
De boeken die we bespreken zijn:
“De Pelikaan” van Martin Michael Driessen, 2017, ISBN 978 90 282 8048
9. De jury van de Libris Literatuurprijs noemde de roman ’een tijdloze
zedenschets die het menselijk onvermogen met vrolijke spot en mededogen
verbeeldt.’  En het boek “Malva” van Hagar Peeters. 2015, ISBN 978 90 234 9266 5. Vanuit het hiernamaals kijkt Malva neer op het leven, met name op het leven van haar vader Pablo Neruda. Zij is een soort alwetende geest.

 

 

 

Data:maandag 5 febr. en 8 april 2024
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:José ten Berge-de Fraiture, theoloog
Kosten:€ 5,- per bijeenkomst

Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, die zich breder willen oriënteren op de Schrift.

 

Dit cursusjaar bespreken we het Boek Jesaja. Dit boek is genoemd naar de profeet Jesaja en bestaat uit 66 hoofdstukken. De eerste 39 hoofdstukken hebben voornamelijk betrekking op de profeet en zijn visioenen en uitspraken, en op zijn profetische handelingen. Vanaf hoofdstuk 40 volgen hoofdstukken over en van navolgers met de naam Jesaja We zullen enkele teksten bekijken en bespreken die ook in de liturgische jaarorde voorkomen.  We zullen samen op zoek gaan naar de betekenis van de tekst voor de oorspronkelijke hoorders en naar welke betekenis deze teksten voor ons vandaag de dag in onze cultuur nog hebben voor onze spiritualiteit.

 

Data:dinsdag 09 jan., 13 febr., 12 mrt. en 09 april 2024
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Henk Berflo, oud docent Bijbelse Vorming bisdom Breda
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

Bezinningsbijeenkomsten

Voor de komende maanden (voorjaar 2024) plannen we een aantal bijeenkomsten. Check regelmatig de website voor komende nieuwe bijeenkomsten of lees onze maandelijkse kringbrief.

Voor dit najaar zijn aanmeldingen voor de meditaties wenselijk, de avonden samen met de parochie zijn vrij toegankelijk!

 

 Stiltemeditatie  Gaby Vermeulen  kapel Titus Brandsma
 Meditatief Schrijven  Sarine Zijderveld  kapel Titus Brandsma
 God en Geloof in onze tijd  Frank G Bosman  kapel Titus Brandsma

“Verbeeld de Stilte”

In de Karmelregel paragraaf 21 staat geschreven: “De apostel nu beveelt stilte aan”

Stilte is in de Karmel spiritualiteit belangrijk. Eigenlijk is stilte in alle vormen van spiritualiteit belangrijk. We hebben stilte nodig om ons niet mee te laten slepen in het wereldse leven, de waan van elke dag waar macht, materie, hebzucht etc. onrust veroorzaken. Stilte en aandacht brengen je weer terug naar je zelf, naar God, naar vrede in je hart. Stilte is luisteren naar wat er van binnenuit naar boven komt en het mij verbeelden in de Aanwezigheid.

We lezen een tekst op de Lectio Divina manier, houden stiltes, hebben kunstzinnige aandacht en ontmoeten elkaar. (Op 21 februari is er aansluitend een broodmaaltijd met soep waarna om 19:30 uur de gebruikelijke Eliaviering begint.)

Gaby Vermeulen, pastoraal werker.

Meditatief Schrijven

Meestal schrijven we doelgericht: er moet een duidelijke en goede tekst komen. Maar er is ook een andere manier van schrijven en daarbij gaat het niet om het product, maar om het proces. Dit reflectief, meditatief schrijven is een manier om stil te staan bij jezelf en de bron waaruit je leeft.

We werken deze ochtend met een aantal teksten uit de Bijbel en de Karmelspiritualiteit en via eenvoudige schrijfopdrachten ontdek je welke betekenissen de tekst voor jou heeft. Al schrijvend maakt je contact met de tekst en met wat er in jou leeft als antwoord daarop. Zo krijgt de tekst een diepere, meer persoonlijke waarde; je schrijft de betekenis ervan als het ware naar je toe.

Schrijfervaring is niet nodig; bereidheid om te luisteren naar je pen is voldoende. Teksten worden niet beoordeeld, want het gaat om het proces van het schrijven.
Sarine Zijderveld, schrijfdocent en retraitebegeleider Papieren Spiegel.

 

Datum:(ma. 4 mrt. Schrijf-), (woe. 21 febr., 10 apr., 08 mei, 12 juni Verbeeld de stilte) 2024
Tijd:14:00 - 16:00
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Sarine Zijderveld resp. Gaby Vermeulen
Bijdrage:€ 5,-

God en geloof in onze tijd:

dinsdag 28 mei 20:00 tot 22:00 uur.
God en geloof lijken dood in onze tijd, of tenminste ten dode opgeschreven.
Religie is een sterk in populariteit teruglopende hobby voor een paar die-hards die geduldig in hun lege kerkgebouwen achterblijven wachtende op het Einde der Tijden. Onzin, zegt de bekende cultuurtheoloog Frank G. Bosman. God is niet dood, maar verborgen. Bosman gaat met ons op zoek naar de verborgen God van de christelijke traditie.