Ons leven speelt zich af in een breed spanningsveld: We willen ruimte voor onze eigenheid, onze vrijheid en tegelijk zijn we zo afhankelijk van elkaar. Een goede balans tussen beide polen is niet alleen met beperkingen, wetten of wat dan ook te regelen. We zijn, met name in deze tijd van oorlogsspanningen, ons des te meer bewust geworden dat ons leven zich afspeelt in dat spanningsveld. Het vraagt altijd al, maar vooral nu, een spiritueel antwoord. De tweedelingen zijn nu des te scherper. Het samenleven kan in deze situatie lastig of moeilijk zijn. We voelen ons bedreigd in onze vrijheid of vallen in een eenzaamheid, die op de loer ligt. We willen elkaar nabij zijn en weten niet hoe. In de spiritualiteit van het concreet doen zetten veel mensen - zeker nu met de oorlog in Oekraïne - zich op allerlei manieren in om getroffenen en elkaar te helpen. Dat is zeker streven naar gerechtigheid. Maar welke andere mensen komen er juist nu meer in de verdrukking staan? Heel veel vragen: de mogelijke antwoorden zullen we pas langzamerhand gaan ontdekken. Om juist nu vanuit spiritualiteit dieper te reflecteren op wat Samen-Leven voor ons kan betekenen en wat ons op weg helpen.

Ook via onze maandelijkse kringbrief,  kunnen wij u over onze activiteiten informeren. Deze kringbrieven verspreiden wij per email naar belangstellenden en op sommige (kerk)locaties. Als u een kringbrief wilt hebben, kunt u deze per e-mail of per telefoon aanvragen bij onze secretaris: karmelkringelia@karmel.nl .

Hieronder geven wij een actueel overzicht van onze huidige activiteiten en bezinningsavonden voor dit jaar.

Vieringen

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst, vaak ook rond een leefregel van de Karmelorde (regelviering). We bidden beurtgebeden, lezen een psalm, we lezen een evangelie, uit de karmelregel en zingen samen onder muzikale begeleiding.

Tijdens deze vieringen, die door leden van de Karmelkring worden voorbereid , kunt u een eigen voorbede uitspreken. Na de viering ontmoeten wij elkaar met koffie en thee en een poos gezellig napraten.  Komt u ook !!

 

Data:woe.: 18 jan., 15 febr., 15 mrt, 19 apr., 17 mei, 21 juni, 19 juli 2023
Tijd:19.30 – 20.30 uur
Plaats:Titus Brandsma Gedachteniskapel
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

Regulier is op elke laatste vrijdag is de eucharistieviering, die wordt voorgegaan door de priester van onze parochie, ook een Karmelviering. In deze eucharistieviering laten wij u kennis maken met Karmelitaanse (monastieke) aspecten, zoals stilte, beurtpsalm en liederen.  Iedereen die wil, kan daaraan deelnemen.

Daarnaast zullen er dit jaar twee speciale vieringen zijn. Op 17 mei 2023 zal er een Karmelviering zijn speciaal voor ons 10 jarig bestaan en op 19 juli 2023 vindt ons jaarlijks Karmelfeest plaats. Hierover informeren wij u nog nader via de website of kringbrief.

 

 

Datum:vrij.: 27 jan., 24 febr., 31 mrt, 28 apr., 26 mei, 30 juni, 28 juli 2023
Tijd:09:30 aanvang viering
Plaats:Viering: Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:leden Karmelkring
Bijdrage:vrije gift

Bezinning en vorming door het seizoen heen

Door het seizoen heen houden we rond een bepaald thema meerdere bijeenkomsten. Wilt u zich hierbij aansluiten? Dat kan altijd. Meld u zich dan aan voor de datum, die u wilt.

 

Het tijdschrift Speling wil in woord en beeld ruimte creëren voor het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. We bespreken meestal het nummer dat in het voorgaande kwartaal is verschenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:zaterdag 18 febr. en 15 april 2023;
Tijd:zaterdag 10.00 - 12.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Peter Rovers, contactpersoon Speling voor Dordrecht
Bijdrage:

Een boek lezen en samen bespreken kan een goede aanleiding zijn om over de grote en kleine vragen in het leven van gedachten te wisselen. De boeken die we gaan bespreken zijn: “De Zondvloed”, van Marianne Erickson en “De Vertrouweling” van Helene Gremillon.

Uitgeverij De Bezige Bij/Cargo 2011, ISBN 9789023463702, 288 blz.

Camille ontvangt vlak na het overlijden van haar moeder brieven van een onbekende afzender. Hierin wordt haar een verhaal toevertrouwd dat teruggaat naar het begin van de Tweede Wereldoorlog en de jeugd van haar moeder.
Het eerste deel van het boek heeft verspringende perspectieven en tijden. In het tweede deel vallen de puzzelstukken op hun plaats. Het einde geeft in dichtvorm de clou van het verhaal weer.

 

 

 

Data:maandag 18 febr. en 24 april 2023
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:José ten Berge-de Fraiture, theoloog
Kosten:€ 5,- per bijeenkomst

Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, die zich breder willen oriënteren op de Schrift. Eerder in het seizoen zijn we gestart met een nieuw onderwerp. We gaan hiermee verder door het bespreken van het boek ‘Openbaring van Johannes (de Apocalyps). Het is een reeks van bijeenkomsten, steeds op de tweede dinsdag van de maand.

Data:dinsdag 10 jan., 14 febr., 14 mrt 2023
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Henk Berflo, oud docent Bijbelse Vorming bisdom Breda
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

Bezinningsbijeenkomsten

Voor de komende maanden (voorjaar 2023) plannen we een beperkt aantal bijeenkomsten. Check regelmatig de website voor de nieuwe bijeenkomsten of lees onze maandelijkse kringbrief.

Wo. 17 mei  16.30 uur  Avond 10 jarig bestaan Karmelkring Elia
Do. 25 mei  20.00 uur  Avond (met de parochie) Mystiek in woord en beeld
Za. 03 juni  10.00 uur  Meditatie (stilte/schrijf-)
Za. 10 juni  10.00 uur  Meditatie (stilte/schrijf-)

Het programma is nog nader te bepalen. Maar zal in grote lijnen bestaan uit een korte lezing, een avondbroodmaaltijd, een Karmelviering en gezellige nazit met een drankje en hapje. (nadere informatie volgt.)

Door: dr. Kick Bras

Mystiek is de kunst van het omgaan met het mysterie van God/ het goddelijke. Mystiek heeft in het christendom tot op de dag van vandaag een belangrijke rol gespeeld. Deze invloed is neergeslagen in teksten, maar ook in beeldende kunst. Daarbij moeten we denken aan schilderijen en beeldhouwwerk, maar ook aan architectuur en glas in lood ramen. Kick Bras heeft hierover een boek gepubliceerd met de titel Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld. Hij bespreekt in dit boek de mystieke ervaring, mystieke beelden van God, Christus en de mens, de mystieke weg en de doorwerking van mystiek in maatschappelijke betrokkenheid. Hij houdt hierover een lezing. Daarbij zal hij een ruim overzicht projecteren van de kunstwerken die in zijn boek staan afgebeeld. Het ruim geïllustreerde boek zal ook te koop zijn.

Kick Bras (www.kickbras.nl) is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, het wetenschappelijk instituut voor de bestudering van spiritualiteit.

Stiltemeditatie: 03 juni

Zaterdagochtend: aanvang 10 uur.

Stiltemeditatie: 10 juni

Zaterdagochtend: aanvang 10 uur.

Begeleiding: Gaby Vermeulen en Sarine Zijderveld

21 februari 2023 om 20.00 uur. Leven en denken van Søren Kierkegaard.
Spreker: Drs. Geert Jan Blanken, eindredacteur EO en Kierkegaard-kenner. 

21 maart 2023 om 20.00 uur. Geloof en wetenschap, een vruchtbare relatie.
Spreker: Prof. Dr. Carlo Beenakker, natuurkundige

25 april 2023 om 20.00 uur. Dom Van der Laan, monnik-architect
Spreker: Ir. Theo Malschaert, architect

25 mei 2023 om 20.00 uur: Mystiek in woord en beeld.
Spreker: dr Kick Bras , emeritus predikant