Ons leven speelt zich af in een breed spanningsveld: We willen ruimte voor onze eigenheid, onze vrijheid en tegelijk zijn we zo afhankelijk van elkaar. Een goede balans tussen beide polen is niet alleen met beperkingen, wetten of wat dan ook te regelen. We zijn, met name in deze tijd van oorlogsspanningen, ons des te meer bewust geworden dat ons leven zich afspeelt in dat spanningsveld. Het vraagt altijd al, maar vooral nu, een spiritueel antwoord. De tweedelingen zijn nu des te scherper. Het samenleven kan in deze situatie lastig of moeilijk zijn. We voelen ons bedreigd in onze vrijheid of vallen in een eenzaamheid, die op de loer ligt. We willen elkaar nabij zijn en weten niet hoe. In de spiritualiteit van het concreet doen zetten veel mensen - zeker nu met de oorlog in Oekraïne - zich op allerlei manieren in om getroffenen en elkaar te helpen. Dat is zeker streven naar gerechtigheid. Maar welke andere mensen komen er juist nu meer in de verdrukking staan? Heel veel vragen: de mogelijke antwoorden zullen we pas langzamerhand gaan ontdekken. Om juist nu vanuit spiritualiteit dieper te reflecteren op wat Samen-Leven voor ons kan betekenen en wat ons op weg helpen.

Ook via een maandelijkse kringbrief,  informeren wij belangstellenden over onze activiteiten. Deze kringbrieven verspreiden wij per email en via enkele (kerk)locaties. Wilt u een kringbrief ontvangen, vraag hem dan aan per telefoon of per e-mail: karmelkringelia@karmel.nl .

Hieronder geven wij een actueel overzicht van ons programma voor dit najaar.

Vieringen

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst, vaak ook rond een leefregel van de Karmelorde (regelviering). We bidden beurtgebeden, lezen een psalm, we lezen een evangelie, uit de karmelregel en zingen samen onder muzikale begeleiding.

Tijdens deze vieringen, die door leden van de Karmelkring worden voorbereid , kunt u een eigen voorbede uitspreken. Na de viering ontmoeten wij elkaar met koffie en thee en een poos gezellig napraten.  Komt u ook !!

 

Data:woe.: 19 juli, 16 aug., 20 sept., 18 okt., 15 nov. en 20 dec. 2023
Tijd:19.30 – ca 20.30 uur (incl. napraten)
Plaats:Titus Brandsma Gedachteniskapel
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

Elke laatste vrijdag van de maand is er een eucharistieviering, waarin de priester van onze parochie voorgaat. In deze eucharistieviering laten wij u kennis maken met Karmelitaanse aspecten, zoals stilte, beurtpsalm en liederen.  Iedereen is welkom en kan daaraan deelnemen.

Daarnaast zijn er per jaar enige speciale vieringen. Op 17 mei 2023 vond er een Karmelviering plaats speciaal voor ons 10 jarig bestaan van de stichting en op 19 juli 2023 vierden wij ons jaarlijks Karmelfeest met een speciale viering.

 

 

Datum:vrij.: 28 juli, 25 aug., 27 okt., 24 nov. en 29 dec. 2023
Tijd:09:30 aanvang viering
Plaats:Viering: Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:leden Karmelkring
Bijdrage:vrije gift

Bezinning en vorming door het seizoen heen

Door het seizoen heen houden we rond een bepaald onderwerp meerdere bijeenkomsten. Wilt u zich hierbij een keer aansluiten? Dat kan altijd. Meld u zich dan aan voor de datum, die u wilt.

 

Het tijdschrift Speling wil in woord en beeld ruimte creëren voor het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. We bespreken meestal het nummer dat in het voorgaande kwartaal is verschenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:zaterdag 21 okt. en 02 dec. 2023;
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Peter Rovers, contactpersoon Speling voor Dordrecht
Bijdrage:

 

Een boek lezen en samen bespreken kan een goede aanleiding zijn om over de grote en kleine vragen in het leven van gedachten te wisselen. Het boek dat we op 9 oktober bespreken, is:

 

Papegaai vloog over de IJssel, van Kader Abdolah, Prometheus 2014, 16e druk 2015.

De schrijver is op 31 jarige leeftijd gevlucht uit Iran en kwam op zijn 34e aan in Nederland in het asielzoekerscentrum in Nederland. Hij kreeg een huis in Zwolle. Onmiddellijk stortte hij zich op de Nederlandse taal en ging schrijven in het Nederlands.

 

De persoonlijke ervaringen in Zwolle en omgeving, o.a. in Zalk en Wilsum en langs de IJssel, die hij in dit boek beschrijft, zijn een opmaat naar de huidige situatie van asielzoekers in ons land. En als zodanig zeer herkenbaar in de huidige tijd.

 

 

 

Data:maandag 9 okt. en 11 dec. 2023
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:José ten Berge-de Fraiture, theoloog
Kosten:€ 5,- per bijeenkomst

Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, die zich breder willen oriënteren op de Schrift.

 

Dit cursusjaar bespreken we het Boek Jesaja. Dit boek is genoemd naar de profeet Jesaja en bestaat uit 66 hoofdstukken. De eerste 39 hoofdstukken hebben voornamelijk betrekking op de profeet en zijn visioenen en uitspraken, en op zijn profetische handelingen. Vanaf hoofdstuk 40 volgen hoofdstukken over en van navolgers met de naam Jesaja We zullen enkele teksten bekijken en bespreken die ook in de liturgische jaarorde voorkomen. Zoals hoofdstuk 2 over het ‘einde der dagen’, hoofdstuk 6 over de roeping van de profeet, hoofdstuk 7 over de Immanuël, hoofdstuk 11 over de Messias, enz. De deelnemers aan de cursus mogen daarover ook voorstellen doen, ook over het tweede deel van dit boek. We zullen samen op zoek gaan naar de betekenis van de tekst voor de oorspronkelijke hoorders en naar welke betekenis deze teksten voor ons vandaag de dag in onze cultuur nog hebben voor onze spiritualiteit.

 

Data:dinsdag 10 okt., 14 nov. en 12 dec. 2023
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Henk Berflo, oud docent Bijbelse Vorming bisdom Breda
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

Bezinningsbijeenkomsten

Voor de komende maanden (najaar 2023) plannen we een beperkt aantal bijeenkomsten. Check regelmatig de website voor de nieuwe bijeenkomsten of lees onze maandelijkse kringbrief.

Voor dit najaar zijn aanmeldingen voor de meditaties wenselijk, de avonden samen met de parochie zijn vrij toegankelijk!

 

 28 okt.  Stiltemeditatie  Gaby Vermeulen  kapel Titus Brandsma
 25 nov.  Meditatief Schrijven  Sarine Zijderveld  kapel Titus Brandsma
 14 dec.  Mystiek Hammarskjold  Jos Huls O.Carm.  kapel Titus Brandsma

Stiltemeditatie: za. 28 oktober 2023

In de Karmelregel paragraaf 21 staat geschreven: “De apostel nu beveelt stilte aan”

Stilte is in de Karmel spiritualiteit belangrijk. Eigenlijk is stilte in alle vormen van spiritualiteit belangrijk. We hebben stilte nodig om ons niet mee te laten slepen in het wereldse leven, de waan van elke dag waar macht, materie, hebzucht etc. onrust veroorzaken. Stilte en aandacht brengen je weer terug naar je zelf, naar God, naar vrede in je hart. Stilte kan zowel rustgevend als ook confronterend zijn. Stilte is luisteren naar wat er van binnenuit naar boven komt en stilte is mij openstellen voor de aanwezigheid van God.

Gaby Vermeulen, pastoraal werker.

Meditatief Schrijven: 25 november 2023

Meestal schrijven we doelgericht: er moet een duidelijke en goede tekst komen. Maar er is ook een andere manier van schrijven en daarbij gaat het niet om het product, maar om het proces. Dit reflectief, meditatief schrijven is een manier om stil te staan bij jezelf en de bron waaruit je leeft.

We werken deze ochtend met een aantal teksten uit de Bijbel en de Karmelspiritualiteit en via eenvoudige schrijfopdrachten ontdek je welke betekenissen de tekst voor jou heeft. Al schrijvend maakt je contact met de tekst en met wat er in jou leeft als antwoord daarop. Zo krijgt de tekst een diepere, meer persoonlijke waarde; je schrijft de betekenis ervan als het ware naar je toe.

Schrijfervaring is niet nodig; bereidheid om te luisteren naar je pen is voldoende. Teksten worden niet beoordeeld, want het gaat om het proces van het schrijven.
Sarine Zijderveld, schrijfdocent en retraitebegeleider Papieren Spiegel.

 

Datum:zaterdag 28 okt. en 25 nov. 2023
Tijd:09:30 - 12:30
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Gaby Vermeulen resp. Sarine Zijderveld
Bijdrage:€ 5,-

Donderdag 14 december

Dag Hammarskjold (1905-1961) was een Zweedse diplomaat en secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In die hoedanigheid was hij een vurig pleitbezorger van vrede en verdraagzaamheid. Als secretaris-generaal bezocht vele oorlogsplekken om de strijdende partijen tot elkaar te brengen. Tijdens één van deze reizen verongelukte het vliegtuig waarin hij zat onder onduidelijke omstandigheden. Hammarskjold kwam hierbij om het leven. Na zijn dood vond men in zijn appartement zijn dagboek, met daarin mystieke aantekeningen die op een bijzondere wijze getuigen van een diep Godsbesef. Dit dagboek is uitgegeven onder de titel ‘Merkstenen’. Jos Huls, pater-karmeliet in het klooster op Schiermonnikoog, is cum laude afgestudeerd op de mystiek van Dag Hammarskjold.
(Deze avond doen we in samenwerking met de TvA parochie.)

Data:donderdag 14 december 2023
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Spreker:Jos Huls O.Carm.
Kosten:vrijwillige bijdrage

Deze avonden vinden plaats in de Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10 te Dordrecht. Toegang is vrij. Ter bestrijding van de onkosten kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

5 september 2023 om 20.00 uur. Het algemeen priesterschap van de gelovige

Spreker: Dr. Martijn Pouw, priester van Opus Dei

Iedere gelovige wordt door zijn of haar doopsel opgenomen in het algemeen priesterschap van Christus. Dit is een thema dat op het katholieke erf onderbelicht is. Ten tijde van de Reformatie hebben de hervormers Luther en Calvijn dit op de kerkelijke agenda geplaatst. Tijdens zijn theologiestudie in Rome raakte Pouw gefascineerd door het denken van Luther en Calvijn, die veel aandacht hadden voor het algemeen priesterschap. Pouw, priester van Opus Dei, heeft dit verder onderzocht in zijn proefschrift. Dat élke gelovige priester is, zouden we wat meer als een schat moeten koesteren, aldus Martijn Pouw. Dit priesterschap houdt in dat iedere gelovige geroepen is om het leven te heiligen, om het leven aan God toe te wijden. Wat dit inhoudt en hoe je dat kunt doen, legt Pouw graag uit.

3 oktober 2023 om 20.00 uur. De filosofie van Emmanuel Levinas

Spreker: Drs. David Lebrun, priester en filosoof

Het denken van de joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) draait steeds om het ‘Gelaat van de Ander’. Een thema dat hierin meespeelt is verantwoordelijk. In dit woord zit het woord ‘antwoord’. Verantwoordelijkheid is het antwoord op het appèl dat op je gedaan wordt door de Ander (bewust met hoofdletter geschreven). Deze Ander is niet God zelf, maar het ‘spoor’ dat God nalaat in het gelaat van onze medemens, met name de kwetsbare medemens. David Lebrun is Vlaming en pastoor in Noord-Brabant. Hij heeft zijn studie filosofie toegespitst op de gedachtewereld van Emmanual Levinas.

24 oktober 2023 om 20.00 uur. De spiritualiteit van Ignatius van Loyola

Spreker: Drs. Ward Biemans, pater-jezuïet

Ignalitus van Loyola (1491-1556) was een adellijk kind van zijn tijd: druk met zijn carrière en maatschappelijke positie. Dat veranderde toen hij in een veldslag verwond raakte. Hij belandde in een persoonlijke en geestelijke crisis. Het bracht hem ertoe zijn leven radicaal om te gooien en te wijden aan studie en gebed. Hij stichtte een nieuwe geestelijke orde, de Sociëteit van Jezus, ook wel jezuïeten, gericht op ‘spirituele vernieuwing, het zuiveren van de ziel, het corrigeren van dogmatische onkunde en het uitbannen van zonde en bijgeloof’. In de eeuwen erna stichten jezuïeten vele universiteiten en colleges. Onze huidige paus Franciscus is lid van zijn orde, als eerste in de pauselijke geschiedenis. Wat betekent de ignatiaanse spiritualiteit voor de gelovige vandaag? Ward Biemans is jezuïet in Amsterdam en neemt ons mee in de geestelijke wijsheid van Ignatius van Loyola.

21 november 2023 om 20.00 uur. De scherpe pen van Gilbert Kieth Chesterton

Spreker: Mgr. Drs. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch

Gilbert Kieth Chesterton (1874-1936) was een Engelse letterkundige en journalist. Hij verdedigde steeds de menselijke waardigheid tegen allerlei ‘ismen’. Chesterton is de geestelijk vader van de priester-detective Father Brown. Zijn scherpe, met humor geladen teksten bezorgden hem grote populariteit, maar ook talrijke vijanden. Hij wordt de ‘prins van de paradox’ genoemd. Chesterton schreef een nonchalant, geestig proza vol met verbluffende formuleringen. Rond zijn vijftigste levensjaar bekeerde hij zich tot het rooms-katholicisme en werd hij een vurig geloofsverdediger, met name tegen liberale, seculiere en protestantse vooroordelen. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch, is een kenner van het werk van Chesterton en verzorgt een inleiding op zijn leven en werk.

14 december 2023 om 20.00 uur. De mystiek van Dag Hammarskjold

Spreker: Dr. Jos Huls, pater-karmeliet

Dag Hammarskjold (1905-1961) was een Zweedse diplomaat en secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In die hoedanigheid was hij een vurig pleitbezorger van vrede en verdraagzaamheid. Als secretaris-generaal bezocht vele oorlogsplekken om de strijdende partijen tot elkaar te brengen. Tijdens één van deze reizen verongelukte het vliegtuig waarin hij zat onder onduidelijke omstandigheden. Hammarskjold kwam hierbij om het leven. Na zijn dood vond men in zijn appartement zijn dagboek, met daarin mystieke aantekeningen die op een bijzondere wijze getuigen van een diep Godsbesef. Dit dagboek is uitgegeven onder de titel ‘Merkstenen’. Jos Huls, pater-karmeliet in het klooster op Schiermonnikoog, is cum laude afgestudeerd op de mystiek van Dag Hammarskjold.