Centrum voor Spiritualiteit Dordrecht

Karmelkring Elia is een organisatie van en voor leken die  geïnteresseerd zijn in het gedachtengoed van de Karmel. Sinds mei 2013 heeft  de organisatie  de juridische vorm van een Nederlandse stichting . De Stichting Karmelkring Elia Dordrecht heeft tot doel de spiritualiteit van de Karmelorde op eigentijdse wijze vorm te geven in leven en vieren. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door zich de spiritualiteit van de Karmel eigen te maken op een wijze die bij ieder persoonlijk past. Zij zoekt naar bezieling en zingeving in vormen die geëigend zijn voor de Karmel.
Zij wil de mogelijkheid bieden aan hen die tijd en ruimte zoeken om tot stilte te komen. Ruimte waar de mens mag zijn wie hij is en zichzelf oprecht mag aanvaarden. Een plaats om zich in zijn kwetsbaarheid te laten raken. De Karmelkring wil een thuis zijn voor de zoekende mens en wil zich actief inzetten voor gerechtigheid en vrede. Kleine dingen doen op grootse wijze voor de naaste.
De Karmelkring Elia richt zich op het uitdragen van de Karmelspiritualiteit door het opstellen en aanbieden van een jaarlijks activiteiten programma. Dit programma-aanbod is samengesteld uit drie elementen:  bezinning, vorming en viering. De bezinning vindt plaats door stil te staan bij onderwerpen die ons bewegen. De vorming gebeurt door als Karmelbewogen mensen uit de Drechtsteden regelmatig bijeen te komen voor studie en onderricht. Het vieren krijgt vorm door de maandelijkse Elia-vieringen met een thema als rode draad en gelegenheid om elkaar na afloop van de viering te ontmoeten.

Aandachtig leven

Het jaarthema van de Karmelcentra voor spiritualiteit staat dit seizoen in dit teken.

Eigenlijk weten we het heel goed: we worden vaak veel te veel opgeslokt door allerlei bijkomstigheden. We laten ons verleiden van het één naar het ander. We reageren op ieder signaal van de telefoon, bang dat er iets aan onze aandacht ontsnapt.

Eigenlijk weten we het heel goed: rust en concentratie is wat ons leven zin en diepgang geeft. Dan maken we contact met waar het in het leven werkelijk om gaat, met wat er in onze ziel leeft. Dan hebben we ruimte om het leven te doorleven.

De kern van aandachtig leven ligt in onze ziel. Zij is het blijvende in de mens.

Aandachtig leven kan zich op vele manieren laten zien: aandacht voor wat er in je leeft, aandacht voor de wereld om je heen, de mensen, de natuur, aandacht voor gerechtigheid. Aandacht vraagt om ruimte, ruimte voor de ander en het andere. Ruimte die ik niet vanuit mijzelf invul, maar open laat, opdat het op mij toe kan komen, in luisteren en kijken. In wachten. De Karmelcentra voor Spiritualiteit zijn er om aandachtig leven in te oefenen.