Karmelspiritualiteit

De Karmel spiritualiteit vindt zijn oorsprong bij de woestijnkluizenaars die leefden in het Karmelgebergte bij de bron van Elia. Rond 1210 heeft de toenmalige patriarch van Jeruzalem leefregels voor deze gemeenschap opgesteld. Die leefregels vormen de basis van de Karmel spiritualiteit. Het is duidelijk dat de volgers van deze Karmelregel de algemeen christelijke boodschap tot navolging van Christus willen volgen. Hoe ze dit doen en wat ze hierbij moeten doen, lezen we in de regel.

Download de folder van de Karmelkring Elia over Karmel en Karmelspiritualiteit

Centrum voor Spiritualiteit Dordrecht

Karmelkring Elia is een organisatie van en voor leken die geïnteresseerd zijn in het gedachtengoed van de Karmel. Sinds mei 2013 heeft de organisatie de juridische vorm van een Nederlandse stichting. De Stichting Karmelkring Elia Dordrecht heeft tot doel de spiritualiteit van de Karmelorde op eigentijdse wijze vorm te geven in leven en vieren. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door zich de spiritualiteit van de Karmel eigen te maken op een wijze die bij ieder persoonlijk past. Zij zoekt naar bezieling en zingeving in vormen die geëigend zijn voor de Karmel. Zij wil de mogelijkheid bieden aan hen die tijd en ruimte zoeken om tot stilte te komen. Ruimte waar de mens mag zijn wie hij is en zichzelf oprecht mag aanvaarden. Een plaats om zich in zijn kwetsbaarheid te laten raken. De Karmelkring wil een thuis zijn voor de zoekende mens en wil zich actief inzetten voor gerechtigheid en vrede. Kleine dingen doen op grootse wijze voor de naaste. De Karmelkring Elia richt zich op het uitdragen van de Karmelspiritualiteit door het opstellen en aanbieden van een jaarlijks activiteiten programma. Dit programma-aanbod is samengesteld uit drie elementen: bezinning, vorming en viering. De bezinning vindt plaats door stil te staan bij onderwerpen die ons bewegen. De vorming gebeurt door als Karmelbewogen mensen uit de Drechtsteden regelmatig bijeen te komen voor studie en onderricht. Het vieren krijgt vorm door de maandelijkse Elia-vieringen met een thema als rode draad en gelegenheid om elkaar na afloop van de viering te ontmoeten.

Activiteiten komende maand