Correspondentieadres

Secretariaat Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
Stationsweg 43 A36
3331 LR  Zwijndrecht
telefoon: 06 – 24 15 44 06
e-mail: karmelkringelia@karmel.nl

Contactpersoon

Berry van Son, secretaris

Bestuur Stichting Karmelkring Elia Dordrecht

  • Aad van Vliet, voorzitter
  • Berry van Son, secretaris
  • Peter Bokelaar, penningmeester
  • Wilhelmien Lemmens-Krijger, bestuurslid
  • Gitta van der Ham-Mous, bestuurslid

Bankgegevens

Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62