Het landelijk programma 2019-2020

De verschillende Centra voor Spiritualiteit hebben ieder een eigen programma. Hier vermelden we een aantal activiteiten uit de programma’s van de Centra, die ook interessant voor u kunnen zijn.

55+ “Met nieuwe ogen zien”

Een serie bijeenkomsten die ons helpt om anders te kijken naar zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar rond een goed onderwerp.

Data: 31 oktober 2019 en 28 november 2019
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Plaats: Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Begeleiding: Wim Ernst O.Carm.
Kosten: € 2,– per keer
Aanmelden bij: Wim Ernst: w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

Activiteiten volgen nog

Biddend leven in de ruimte van de psalmen.

Gaan beseffen in wie wij leven, bewegen en zijn is een levensreis. De psalmen kunnen hierbij onze gids zijn, zij openen de ruimte waarin wij ons bewegen.

De jaarcursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen. In iedere bijeenkomst wordt één psalm uitgelegd en gevierd, wordt ingegaan op de spiritualiteit van het bidden van psalmen, en is er ruimte voor persoonlijke bezinning. Richtinggevend is de vraag: opent zich hier voor mij een perspectief op biddend leven.

Data
27 september, 18 oktober, 15 november, 13 december 2019
10 januari, 31 januari, 28 februari, 27 maart, 17 april en 1 mei 2020

Psalmen
Aan bod komen respectievelijk de psalmen: 13, 27, 45, 49, 70, 81, 96, 114, 122, 139.

Kosten
De cursus kost € 260,- per jaar.
Indien de kosten bezwaarlijk zijn, is overleg mogelijk.

Aanmelding
• bij voorkeur per e-mail (zie adresgegevens hieronder) én
• door overmaking van het inschrijfgeld op rekening: NL56 INGB 0000 819729
• bij voorkeur voor 1 augustus, uiterlijk voor 10 september 2019
Er zullen maximaal 50 mensen kunnen deelnemen aan de cursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen. Deelname op volgorde van aanmelding.

Adresgegevens
Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen
t: 024-3602421 / e: titusbrandsma@karmel.nl / i: www.titusbrandsmamemorial.nl

Activiteiten volgen nog

Weekendretraite: Vrijheid en aanvaarding

‘Met aandacht kijken en ervaren wat er in jou vrij wil worden.’ We gaan dit ontdekken via (loop)meditatie en Lectio Divina. Ook helpen twee paarden je ontdekken waar het jou – gaande je weg door het leven – om gaat.

Datum: Vrijdag tot zondag 1 – 3 april 2020
Kosten: € 225,00 per persoon (inclusief verblijf Karmelklooster Zenderen)
Begeleiding Paula Tielemans en Hadé Overdulve