Op de website van de katholieke kerk in Vlaanderen (kerknet.be) staat een prachtige korte video, die een doorkijk geeft op het leven van Titus Brandsma (1881 – 1942): ‘De moed om naar het licht te verlangen’  Leer Titus kennen door deze video.