Bidden wij voor Oekraïne.

Bidden wij speciaal voor de Oekraïense jeugd,
wiens dromen en aspiraties nu worden bedreigd door de schim van de oorlog.
Bidden wij dat ook zij kunnen leven in vrede
en hun dromen kunnen verwezenlijken.
Bidden wij dat wij geen enkele vorm van arrogantie en agressie accepteren.

Nu wij de heiligverklaring van Titus Brandsma voorbereiden, laten wij leren van zijn voorbeeld.
Titus die sprak in woorden van waarheid en liefdadigheid.
En die met de genade van God, met opgeheven hoofd zich begaf in de duisterste oorden.

Laat ons in deze donkere momenten zijn voorbeeld volgen
en de vlam van gebed, hoop, weerstand en solidariteit levend houden.

Amen.