Graag willen we binnen Karmelkring Elia stilstaan wie Jos voor ons was en wat hij voor Dordrecht heeft betekend. Wij leerden pater Jos Boermans kennen in het jaar 2000. Nadat hij in 1992 was getroffen door een hartaanval, waarvan hij wonderwel herstelde, bleek toch dat hij niet meer de energie had om zijn zware en verantwoordelijke pastorale functie in Oss te kunnen uitvoeren.

Na oriëntatie op verschillende Karmelplekken in Nederland, viel zijn keus op Dordrecht. Zijn taak werd zich in te zetten voor het Centrum van Spiritualiteit. Jos dacht samen met Karmelbelangstellenden en religieus bewogen zoekers na over de vraag hoe de Karmel in de Randstad vitaal te houden. Met name woog voor hem als toenmalige prior van Dordt de vraag zwaar: hoe blijft Karmel Dordt een vitale religieuze gemeenschap? Meer en meer werd duidelijk dat de Leefregel van de Karmel het oriëntatiepunt is in de zoektocht. Het vertrekpunt moet een voortdurende reflectie zijn vanuit de Bron. Dat was de start van het Centrum van Spiritualiteit, onder leiding van Jos B zoals we hem noemden ter onderscheiding van Jos T, eveneens wonend in het Karmelklooster in Dordt. Vele vergaderingen volgden waarbij Karmelieten en leken jaar in jaar uit een programma samenstelden met aandacht voor de Karmelwaarden, voor Lectio Divina ( samenkomen rond de Schrift), voor Jezus, voor Maria, voor Elia, bezinningsavonden rond Karmelheiligen en wat ze ons in onze tijd te zeggen hebben. Maar ook bezinningsmomenten rond Christendom en Islam, rond film en spiritualiteit, rond contemplatie en diaconie, rond literatuur en levensvragen, rondom het lijden in onze wereld.
De Titus Brandsma Gedachteniskapel werd ontworpen en gerealiseerd en sindsdien vonden veel bezinningsbijeenkomsten plaats in deze inspirerende kapel. Jos B was de stuwende kracht binnen het vormingsaanbod binnen het Centrum van Spiritualiteit. In 2011 kwam daar een einde aan toen hij vertrok naar Boxmeer. En in 2012 verlieten alle karmelieten het klooster aan de Nolensweg en werd de parochie terug gegeven aan het Bisdom. Met vereende krachten werd het Centrum van Spiritualiteit overeind gehouden. Stichting Karmelkring Elia werd opgericht. Op afstand werd deze ontwikkeling gevolgd en aangespoord door o.a. Jos Boermans die contact hield met de leden van het Bestuur van Karmelkring Elia. Eliavieringen werden een maandelijks, constant gebedsmoment. Bij het vieren van het Karmelfeest op 16 juli mochten we in een Eliaviering rond die datum vaak Jos B en andere karmelieten verwelkomen die Dordrecht “nooit hebben losgelaten”. In het voorjaar van 2021- toen Jos al geruime tijd ziek was- hebben we hem gevraagd om zelfgemaakte scapuliertjes voor ons te zegenen, zodat we ze konden uitreiken op het Karmelfeest. Met zichtbaar genoegen werkte hij mee en meer dan dat. We kregen een mapje mee met daarin allerlei suggesties en zelfs een voorstel tot een overweging…. hij bleef met ons meedenken. Altijd bleef hij betrokken op mensen uit Dordt. Wie heeft er niet een van zijn typerende (vaak kunst-) kaartjes ontvangen, met puntsgewijs opgetekend wat hij je wilde zeggen. Dit heeft hij volgehouden tot op het laatst.
We zijn dankbaar dat we onze dierbare Jos, deze Godzoeker, een poos in ons midden mochten hebben en – zoals hij het zelf verwoordde – dat we elkaar tot zegen mochten zijn. We zijn dankbaar voor zijn nooit aflatende zorg voor ons.

Dat Jos volkomen en voltooid in vrede mag rusten in zijn God.

Namens Karmelkring Elia Dordrecht,
Corine Mulder