Jaarthema 2020-2021: Samen – Leven

Ons leven speelt zich af in een breed spanningsveld: We willen ruimte voor onze eigenheid, onze vrijheid, en zijn tegelijk afhankelijk van elkaar. Een goede balans tussen beide polen is niet alleen met wetten te regelen. We zijn, met name in deze coronatijd, ons des te meer bewust geworden dat ons leven zich afspeelt in dit spanningsveld.

Het vraagt altijd al, maar vooral nu, een spiritueel antwoord. De tweedeling is nu des te scherper. Het samenleven kan in deze situatie gevaarlijk zijn, ja, zelfs het leven aantasten. Dan ligt of de eenzaamheid op de loer of voelen we ons beknot in onze vrijheid. We willen elkaar nabij zijn en mogen dat niet. In de zorg zetten mensen zich op allerlei manieren in om anderen te helpen, soms met gevaar voor eigen leven. Wat is dan gerechtigheid? Wie komen er juist nu in de verdrukking?

Heel veel vragen: de mogelijke antwoorden zullen we pas langzamerhand gaan ontdekken. Om juist nu, in deze coronatijd, vanuit spiritualiteit dieper te reflecteren op wat Samen-Leven kan betekenen, dat kan ons op weg helpen.

Door de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van het coronavirus, is ons programma voor dit jaar (2021), zolang het met corona duurt, erg onzeker. We zullen u via deze website, maar vooral ook door onze maandelijkse kringbrief, over het verloop van ons programma informeren. Onze maandelijkse kringbrieven verspreiden wij per email naar belangstellenden en op sommige (kerk)locaties van de parochie (Heilige Theresia van Avila). Als u een kringbrief wilt hebben, kunt u deze per e-mail of per telefoon aanvragen bij onze secretaris: karmelkringelia@karmel.nl of op een van de locaties.

Hieronder geven wij een overzicht van onze huidige activiteiten (o.a. maandelijkse Eliavieringen) en van voorlopig te plannen en mogelijke bezinningsavonden.

Vieringen

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst, vaak ook rond een leefregel van de Karmelorde (regelviering). We bidden beurtgebeden, lezen een psalm, we lezen een evangelie, uit de karmelregel en zingen samen onder muzikale begeleiding.

Tijdens deze vieringen, die door leden van de Karmelkring worden voorbereid , kunt u een eigen voorbede uitspreken. Het elkaar ontmoeten met koffie en thee na de viering zal voorlopig, vanwege de corona, beperkt blijven tot napraten op afstand. Van tevoren, ook vanwege de corona, melden via email, website of telefoon, dat u komt!!

 

Data:16 juni a.s. (verder alle 3de woensdagen in 2021)
Tijd:19.30 – 20.30 uur
Plaats:Grote kerkzaal Verrezen Christus
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

Deze speciale Eliaviering vindt plaats in het kader van het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. We zijn gewend om vooraf aan deze jaarlijkse viering als Karmel-kring bij elkaar te komen en na de viering uitgebreid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. Dit jaar kan dat niet op deze wijze vanwege de coronacrisis. De viering vindt dit jaar plaats in de grote kerkzaal van de Verrezen Christus en na afloop ontmoeting op het kerkplein, bij goede weersomstandigheden. Het volledige programma maken we bekend via de maandelijkse Kringbrief.

Aanmelden (via email of telefoon) nodig vanwege corona !!

Datum:21 juli 2021
Tijd:19:30 aanvang viering
Plaats:Kerkzaal Verrezen Christus
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

Door het seizoen heen houden we rond een bepaald thema meerdere bijeenkomsten. Deze reeksen worden vanaf september weer hervat, in overleg met de deelnemers! Wilt u zich aansluiten? Dat kan altijd. Meld u zich dan aan voor de datum, die u wilt. (Ook i.v.m. de coronamaatregelen!)

Bezinning en vorming door het seizoen heen

Samen lezen we de evangelielezing van de zondag. We gaan met elkaar op zoek naar de betekenis van de tekst en naar wat de tekst ons persoonlijk te zeggen heeft. Dat doen we aan de hand van de methode ‘Rond de Schrift’: eerst lezen we de tekst en kijken op tekstniveau wat er nu eigenlijk staat. Na een uitwisseling van onze bevindingen lezen we de tekst nogmaals en concentreren we ons op wat de tekst bij ons persoonlijk oproept. Zo raken we met elkaar in gesprek en ontdekken we nieuwe en soms verrassende kanten van de vaak al zo bekende evangelieteksten. Speciale kennis is niet nodig, wel luisterbereidheid, de wil om je eigen levenservaring in te brengen en een open en zoekende houding.

Bent u geïnteresseerd voor een losse avond, meld u gerust aan!

Data:nieuwe data in 2021 pas vanaf augustus te verwachten
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal Verrezen Christus
Begeleiding:Gabriëlle Vermeulen, geestelijk verzorger Dordrecht
Bijdrage:€5, - per bijeenkomst

Het tijdschrift Speling wil in woord en beeld ruimte creëren voor het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. We bespreken het nummer dat in het voorgaande kwartaal is verschenen.

 

 

 

Data:nieuwe data in 2021 pas vanaf augustus te verwachten
Tijd:zaterdag 10.00 - 12.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Peter Rovers, contactpersoon Speling voor Dordrecht
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

In de bijeenkomst van oktober lazen we en bespraken we:
Archipel van de hond” van Philippe Claudel.

Op een eiland met slechts een paar honderd bewoners doet op een ochtend de gepensioneerde onderwijzeres een lugubere vondst. De burgemeester en de dokter worden erbij gehaald. Hoe gaan zij handelen? Komt de waarheid boven tafel of blijft het mysterie bestaan? Het verhaal is ‘Een tijdloze reflectie op de menselijke natuur en de keuzes die we maken.’

Verdere boeken die op de rol staan zijn:
Het Zoutpad (Raynor Winn),
De Bijenhouder van Aleppo (Christy Lefteri),
De Vlecht (Laetitia Colombani),

 

Data:nieuwe data vanaf augustus 2021 te bepalen in overleg met deelnemers
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:José ten Berge-de Fraiture, theoloog
Kosten:€ 5,- per bijeenkomst

Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, die zich breder willen oriënteren op de Schrift. Het komend seizoen verdiepen we ons in de Wijsheidsliteratuur. Hieronder verstaan we de verzameling geschriften in het Eerste Testament waarin levenservaring en levenswijsheid overgeleverd wordt, veelal met een opvoedende of educatieve functie. Gedacht wordt aan de boeken Spreuken, Prediker, Wijsheid van Salomo, Wijsheid van Jezus Sirach, maar ook aan de boeken Job en Hooglied. Op de bijeenkomsten van dit najaar zal met de deelnemers worden gekozen welk boeken uit de Wijsheidsliteratuur nog de aandacht krijgen.

Data:nieuwe data in 2021 pas vanaf augustus te verwachten
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Henk Berflo, oud docent Bijbelse Vorming bisdom Breda
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

Alle bezinningsbijeenkomsten van ons programma zijn door de coronacrisis komen te vervallen. Voor het voorjaar 2021 plannen we onder voorbehoud een beperkt aantal bijeenkomsten.
Check regelmatig de website voor de nieuwe bijeenkomsten of lees onze maandelijkse kringbrief.

Bezinningsbijeenkomsten 2021 (voorjaar)

datum  sept./okt. 2021 Toekomst zien in de kerk – Leo Fijen (ook na corona….)

Deze bijeenkomst gaat in op de vraag hoe we in deze tijd als lokale kerk gastvrij en uitnodigend kunnen zijn. Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat kan je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn geweest uit te nodigen? Aan de hand van zijn boek ‘Toekomst zien in de Kerk’, dat hij samen met Anselm Grün schreef, zoomt Leo Fijen in op enkele onderwerpen die in dit verband van belang zijn: gastvrijheid voor vluchtelingen, rituelen bij het laatste afscheid en bidden met de mensen uit je stad en je dorp. Hij spreekt over de plek van jongeren in de kerk, over de betekenis van ouderen voor parochie en gemeente. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Theresia van Ávila parochie.

Let op: Aanmelden voor deze avond kan vanwege de corona nodig zijn!

Datum: dinsdag 26 oktober 2021
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Kerkzaal Verrezen Christus
Begeleiding:Leo Fijen, historicus en journalist,
tv-presentator bij KRO-NCRV
Kosten:vrije gift-