Ons leven speelt zich af in een breed spanningsveld: We willen ruimte voor onze eigenheid, onze vrijheid en tegelijk zijn we zo afhankelijk van elkaar. Een goede balans tussen beide polen is niet alleen met coronabeperkingen, wetten of wat dan ook te regelen. We zijn, met name in de voorbije coronatijd, ons des te meer bewust geworden dat ons leven zich afspeelt in dit spanningsveld. Het vraagt altijd al, maar vooral nu, een spiritueel antwoord. De tweedeling is nu des te scherper. Het samenleven kan in deze situatie gevaarlijk zijn, ja, zelfs het leven aantasten. Dan ligt of de eenzaamheid op de loer of voelen we ons beknot in onze vrijheid. We willen elkaar nabij zijn en mogen dat niet. In de zorg - zeker nu met de oorlog in Oekraïne - zetten mensen zich op allerlei manieren in om anderen en slachtoffers te helpen, soms met gevaar voor eigen leven. Wat is dan gerechtigheid? Wie komen er juist nu in de verdrukking? Heel veel vragen: de mogelijke antwoorden zullen we pas langzamerhand gaan ontdekken. Om juist nu, in deze coronatijd, vanuit spiritualiteit dieper te reflecteren op wat Samen-Leven kan betekenen, dat kan ons op weg helpen.

Via deze website, maar ook door onze maandelijkse kringbrief, informeren wij u over het verloop van onze activiteiten Onze kringbrieven verspreiden wij per email naar belangstellenden en op sommige (kerk)locaties. Als u een kringbrief wilt hebben, kunt u deze per e-mail of per telefoon aanvragen bij onze secretaris: karmelkringelia@karmel.nl .

Actueel op dit moment is de aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma.
Zie hier het programma.

Hieronder geven wij een actueel overzicht van onze huidige activiteiten en bezinningsavonden voor dit jaar.

Vieringen

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst, vaak ook rond een leefregel van de Karmelorde (regelviering). We bidden beurtgebeden, lezen een psalm, we lezen een evangelie, uit de karmelregel en zingen samen onder muzikale begeleiding.

Tijdens deze vieringen, die door leden van de Karmelkring worden voorbereid , kunt u een eigen voorbede uitspreken. Na de viering ontmoeten wij elkaar met koffie en thee en een poos gezellig napraten.  Komt u ook !!

 

Data:19 jan, 16 febr, 16 mrt, 20 apr, 18 mei, 15 jun, (verder alle 3de woensdagen in 2022)
Tijd:19.30 – 20.30 uur
Plaats:Titus Brandsma Gedachteniskapel
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

 

Vanaf april is op elke 4 de vrijdag de eucharistieviering, die wordt voorgegaan door de priester van onze parochie, ook een Karmelviering. In deze eucharistieviering laten wij u kennis maken met Karmelitaanse (monastieke) aspecten, zoals stilte, beurtpsalm en liederen. Twee weken voorafgaand zal een kleine groep met Lectio Divina de viering voorbereiden. Iedereen die wil, kan daaraan deelnemen.

 

 

Datum:Viering: elke 4e vrijdag van de maand
Lectio: di. 4 april 19.30, di. 3 mei 19.30, wo. 1 juni 16.30, wo. 6 juni 19.30 uur
Tijd:09:30 aanvang viering
19:30 aanvang lectio
Plaats:Viering: Gedachteniskapel Titus Brandsma
Lectio: idem
Begeleiding:o.a. leden Lectio Divina
Bijdrage:vrije gift

Deze speciale Eliaviering vindt plaats in het kader van het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. We zijn gewend om vooraf aan deze jaarlijkse viering als Karmel-kring bij elkaar te komen voor een goed gesprek en een broodje  en na de Karmelviering uitgebreid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. Het volledige programma maken we bekend via de maandelijkse Kringbrief.

 

Datum:20 juli 2022
Tijd:17:00 maaltijd, 19:30 aanvang viering
Plaats:Titus Brandsma Gadachteniskapel
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

Bezinning en vorming door het seizoen heen

Door het seizoen heen houden we rond een bepaald thema meerdere bijeenkomsten. Deze reeksen zijn na corona weer opgepakt in overleg met de deelnemers! Wilt u zich hierbij aansluiten? Dat kan altijd. Meld u zich dan aan voor de datum, die u wilt.

Samen lezen we de evangelielezing van de zondag. We gaan met elkaar op zoek naar de betekenis van de tekst en naar wat de tekst ons persoonlijk te zeggen heeft. Dat doen we aan de hand van de methode ‘Rond de Schrift’: eerst lezen we de tekst en kijken op tekstniveau wat er nu eigenlijk staat. Na een uitwisseling van onze bevindingen lezen we de tekst nogmaals en concentreren we ons op wat de tekst bij ons persoonlijk oproept. Zo raken we met elkaar in gesprek en ontdekken we nieuwe en soms verrassende kanten van de vaak al zo bekende evangelieteksten. Speciale kennis is niet nodig, wel luisterbereidheid, de wil om je eigen levenservaring in te brengen en een open en zoekende houding.

 

Data:voorlopig zijn in 2022 geen nieuwe dat gepland
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal Verrezen Christus
Begeleiding:Gabriëlle Vermeulen, geestelijk verzorger Dordrecht
Bijdrage:

Het tijdschrift Speling wil in woord en beeld ruimte creëren voor het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. We bespreken het nummer dat in het voorgaande kwartaal is verschenen.

 

 

 

Data:21 mei 2022
Tijd:zaterdag 10.00 - 12.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Peter Rovers, contactpersoon Speling voor Dordrecht
Bijdrage:

In de bijeenkomst van 11 april lezen en bespreken we het boek “De Vlecht” van Laetitia Colombani, vertaald uit het Frans 2017 door Carolien Steenbergen, Uitgeverij Ambo / Anthos 2018, ISBN 978 90 263 4038 3, 204 blz..

Drie vrouwen, drie continenten, één verlangen naar vrijheid.
In “De vlecht” van Laetitia Colombani behoort de Indiase Smita tot de onaanraakbaren, gedoemd een mensonwaardig bestaan te leiden. Haar grootste wens is dat haar dochtertje dit lot bespaard blijft en ze doet er alles aan om haar naar school te laten gaan.
Op Sicilië werkt de twintiger Giulia in het pruikenatelier van haar vader. Wanneer ze onverwacht het atelier moet overnemen, komt ze erachter dat het bedrijf op de rand van faillissement balanceert.
In Canada ontdekt Sarah, carrièrevrouw en moeder, dat ze ernstig ziek is.
Zonder het van elkaar te weten, volgen deze drie sterke vrouwen eenzelfde pad: ze weigeren zich neer te leggen bij hun lot en besluiten te vechten voor hun toekomst.
Met veel gevoel vervlecht Laetitia Colombani in De vlecht deze drie levens met elkaar, in een ontroerende roman over hoop en saamhorigheid.

 

 

Data:maandag 11 april 2022
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:José ten Berge-de Fraiture, theoloog
Kosten:€ 5,- per bijeenkomst

Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, die zich breder willen oriënteren op de Schrift. Eerder in het seizoen 2021/2022 zijn we gestart met een nieuw onderwerp. We gaan hiermee verder door het bespreken van het boek ‘Openbaring van Johannes (de Apocalyps). Dit is een reeks van in totaal zes bijeenkomsten, steeds op de tweede dinsdag van de maand.

Data:dinsdag 12 april en 10 mei 2022
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Henk Berflo, oud docent Bijbelse Vorming bisdom Breda
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

Bezinningsbijeenkomsten

De maandelijkse bezinningsbijeenkomsten van ons programma zijn nog steeds erg onzeker. Voor deze maanden (najaar 2022) plannen we onder voorbehoud een beperkt aantal bijeenkomsten. Check regelmatig de website voor de nieuwe bijeenkomsten of lees onze maandelijkse kringbrief.

Za. 19 februari  09.30 uur  Meditatief Schrijven
Di. 22 maart  20.00 uur  Toekomst zien in de kerk
Za. 26 maart  09.30 uur  Creatieve meditatie
Di. 26 april  20.00 uur  Katholiek sociaal denken

In de Karmelregel paragraaf 21 staat geschreven: “De apostel nu beveelt stilte aan”

Stilte is in de Karmel spiritualiteit belangrijk. Eigenlijk is stilte in alle vormen van spiritualiteit belangrijk. We hebben stilte nodig om ons niet mee te laten slepen in het wereldse leven, de waan van elke dag waar macht, materie, hebzucht etc. onrust veroorzaken. Stilte en aandacht brengen je weer terug naar je zelf, naar God, naar vrede in je hart. Stilte kan zowel rustgevend als ook confronterend zijn. Stilte is luisteren naar wat er van binnenuit naar boven komt en stilte is mij openstellen voor de aanwezigheid van God.

Het thema van de meditatie op 19 februari is meditatief schrijven en op 26 maart creatieve meditatie.

Datum: zaterdag 19 februari en zaterdag 22 maart 2022
Tijd:09.30 uur inloop, 09.45 uur aanvang, 12.30 uur sluiting
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Sarine Zijderveld en Gabrielle Vermeulen
Kosten:€ 5, per persoon

Deze bijeenkomst gaat in op de vraag hoe we in deze tijd als lokale kerk gastvrij en uitnodigend kunnen zijn. Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat kan je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn geweest uit te nodigen? Aan de hand van zijn boek ‘Toekomst zien in de Kerk’, dat hij samen met Anselm Grün schreef, zoomt Leo Fijen in op enkele onderwerpen die in dit verband van belang zijn: gastvrijheid voor vluchtelingen, rituelen bij het laatste afscheid en bidden met de mensen uit je stad en je dorp. Hij spreekt over de plek van jongeren in de kerk, over de betekenis van ouderen voor parochie en gemeente. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Theresia van Ávila parochie.

Let op: Aanmelden voor deze avond kan vanwege de corona nodig zijn!

Datum: dinsdag 22 maart 2022
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Kerkzaal Verrezen Christus
Begeleiding:Leo Fijen, historicus en journalist,
tv-presentator bij KRO-NCRV
Kosten:vrije gift-

Moderne mensen voelen zich allereerst individuen. De katholieke traditie houdt ons echter voor dat wij principieel gericht zijn op gemeenschap. Fratelli tutti heeft Paus Franciscus dit in een aan Franciscus van Assisi ontleende titel van zijn laatste encycliek samengevat, allemaal zusters en broeders. Wat betekent het om zuster- en broederschap te zien als de grondslag van het menselijk leven? Meer theoretisch en praktisch.
Erik Borgman gaat in op de spiritualiteit van de traditie van het Katholiek Sociaal Denken, waar de encycliek van de paus deel van uitmaakt.

 

 

Datum: dinsdag 26 april 2022
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Kerkzaal Verrezen Christus / Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Erik Borgman Prof., hoogleraar theologie
Kosten:vrije gift-