Ons programma is stilgelegd vanwege het coronavirus.
We hopen na Pinksteren weer te kunnen opstarten.

Het programma voor het najaar 2019 en voorjaar 2020 kunt u hier verder bekijken. Ons bezinningsprogramma verschijnt ook in de vorm van een brochure. Heeft u hierin interesse? Downloadt dan een printversie hier van de website.
De brochures op papier verspreiden wij op de verschillende (kerk)locaties van de parochie (Heilige Theresia van Avila ) en in de Titus Brandsma Gedachteniskapel. Als u een brochure wilt hebben, kunt u deze op een van de locaties ophalen dan wel (per e-mail of per telefoon) aanvragen bij onze secretaris: karmelkringelia@karmel.nl.

Bezinning en vorming door het seizoen heen

Samen lezen we de evangelielezing van de zondag. We gaan met elkaar op zoek naar de betekenis van de tekst en naar wat de tekst ons persoonlijk te zeggen heeft. Dat doen we aan de hand van de methode ‘Rond de Schrift’: eerst lezen we de tekst en kijken op tekstniveau wat er nu eigenlijk staat. Na een uitwisseling van onze bevindingen lezen we de tekst nogmaals en concentreren we ons op wat de tekst bij ons persoonlijk oproept. Zo raken we met elkaar in gesprek en ontdekken we nieuwe en soms verrassende kanten van de vaak al zo bekende evangelieteksten. Speciale kennis is niet nodig, wel luisterbereidheid, de wil om je eigen levenservaring in te brengen en een open en zoekende houding.

Bent u geïnteresseerd voor een losse avond, meld u gerust aan!

Data:dinsdagen 17 september, 12 november 2019, 21 januari, 3 maart, 12 mei 2020
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Bij een van de deelnemers thuis
Begeleiding:Gabriëlle Vermeulen, geestelijk verzorger in de Merwelanden, Dordrecht
Bijdrage:€5, - per bijeenkomst

Het tijdschrift Speling wil in woord en beeld ruimte creëren voor het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. We bespreken het nummer dat in het voorgaande kwartaal is verschenen.

 

 

 

Data:zaterdagen: 7 september, 16 november 2019, 15 februari en 16 mei 2020
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Peter Rovers, contactpersoon Speling voor Dordrecht
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

Een boek lezen en samen bespreken is een goede aanleiding om over de grote en kleine vragen van het leven van gedachten te wisselen. De boeken die we gaan bespreken zijn: Kolja (Arthur Japin), Stikvallei (Frank Westerman), Wees onzichtbaar (Murat Isik) en Archipel van de hond (Philippe Claudel).

 

Data:maandagen: 30 september, 2 december 2019, 3 februari en 6 april 2020
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:José ten Berge-de Fraiture, theoloog
Kosten:€ 5,- per bijeenkomst

Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, die zich breder willen oriënteren op de Schrift. Het komend seizoen verdiepen we ons in de Wijsheidsliteratuur. Hieronder verstaan we de verzameling geschriften in het Eerste Testament waarin levenservaring en levenswijsheid overgeleverd wordt, veelal met een opvoedende of educatieve functie. Gedacht wordt aan de boeken Spreuken, Prediker, Wijsheid van Salomo, Wijsheid van Jezus Sirach, maar ook aan de boeken Job en Hooglied. Op de eerste van de zes bijeenkomsten zal met de deelnemers worden gekozen welk boek per keer de aandacht krijgt.

Data:dinsdagen: 1 oktober, 5 november, 3 december 2019, 7 januari, 4 februari, 3 mei 2020
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Henk Berflo, oud docent Bijbelse Vorming bisdom Breda
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

Bezinningsbijeenkomsten 2019 (najaar)

03  september Wederzijdse kwetsbaarheid: Ontmoetingen in het hospice
08  oktober Hart voor de Schepping: Het Zonnelied
26  november Hart voor de Schepping: Laudato Si
14  december Hart voor de Schepping: Samsara (film)

De inleider vertelt over haar werk als zorgvrijwilliger in het hospice. We worden hier geconfronteerd met de realiteit van de kwetsbaarheid van ons bestaan. Het hospice is een bijzondere plaats, waar juist in die kwetsbaarheid van de laatste fase bijzondere ontmoetingen mogen ontstaan. Wij noemen de mensen, die tijdelijk aan onze zorg toevertrouwd zijn, gasten. Maar wie is nu in wezen bij wie te gast?’

 

 

 

Datum: dinsdag 3 september 2019
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Marianne van Waterschoot, Gemeenschap van geassocieerden, Karmel Boxmeer
Kosten:€ 5,-

Het Zonnelied is een van de oudste gedichten in het Italiaans, geschreven door Franciscus van Assisi rond 1224-1225. Elementen uit de schepping zoals zon, maan, vuur, water en de aarde, zingen God lof. Daarom wordt het lied ook wel de lofzang van de schepselen genoemd. Elk schepsel wordt aangesproken als broeder of zuster en de aarde als zuster en moeder. Daarin klinkt hun onderlinge verbondenheid door.
In het tweede deel van de lofzang komt de mens in beeld, met mooie en duistere kanten. Afsluitend worden alle schepselen aangespoord om God, de Allerhoogste, te prijzen, te danken en te dienen, en wel in nederigheid. De lofzang schetst een bijzondere weg: beginnend bij de verwondering en vervolgens duistere en weerbarstige kanten van het leven aanduidend om tenslotte uit te monden in een aansporing tot omvorming en herstel. Een lofzang die uitnodigt om ermee in te stemmen.

Datum: dinsdag 8 oktober 2019
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Theo van Adrichem Ofm., Megen
Kosten:€ 5,-

In zijn encycliek ‘Laudato Si’ gaat paus Franciscus uitdrukkelijk in op onze relatie met
de schepping en in het bijzonder op onze omgang met de aarde, ‘ons gemeenschapppelijk
huis’. De paus wijst er op, dat het beheren van de aarde een houding impliceert
die openstaat voor een ‘jij’ én die openstaat voor ‘het goddelijk Gij’. Tijdens deze bijeenkomst
worden teksten uit de encycliek verbonden met werken van de kunstenaar David LaChapelle. Vruchtbaarheid en schoonheid van Moeder Aarde en de manier waarop de mens hiervan geniet, maar er ook misbruik van maakt. Ook wordt een verbinding gelegd tussen de encycliek en strofes uit het Geestelijk Hooglied van Johannes van het Kruis. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Theresia van Ávila parochie.

Aanmelden voor deze avond is niet nodig!

Datum: dinsdag 26 november 2019
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Herman Scholte - Albers, Gemeenschap van Geassocieerden, Twente
Kosten:vrije gift

Samsara is een film van Ron Fricke (van o.a. Koyaanisqatsi) en Mark Magidson uit 2011. Samsara is Sanskriet voor ‘het eeuwig draaiende rad van het leven’. De film toont ons heilige plaatsen, rampgebieden, industriële landschappen en natuurwonderen. Kortom de hele rijkdom van de Schepping, hoe zij zich ontplooid
heeft tot in onze tijd, in al haar pracht en rijkdom en in haar verwording. Samsara is geen traditionele documentaire, maar een werk dat de toeschouwer inspireert, geholpen door de sublieme beelden en zinnelijke muziek die het oude en het moderne vermengt. Hierdoor nodigt Samsara ons uit om onze eigen interpretatie te geven aan deze prikkelende reis over de wereld.
Na de film gaan we met elkaar in gesprek om onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen. Wij zorgen voor soep en een broodje.

Data:zaterdag 14 december
Tijd:10:30 - 14:00 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Gerard Westendorp O.Carm. Zenderen
Kosten:€ 5,-

Bezinningsbijeenkomsten 2020 (voorjaar)

08  februari Stilte Meditatie
16  maart Het verre Land – Henry Nouwen
07  april Hart voor de Schepping: Psalm 104
06  mei Maria als spiegel voor de levensweg
26  mei Toekomst zien in de kerk

Stilte is een belangrijk aspect van de Karmel. De bedoeling van die stilte is dat we ruimte open houden voor het mysterie van God. Maar stilte confronteert ook. Wie ben jij eigenlijk? Wat kom je tegen in de stilte? Wie stil kan zijn, leert de diepere bewegingen van de ziel kennen, zowel de positieve als de negatieve. Kortom: stil worden is een hele uitdaging. Op deze zaterdag willen we deze uitdaging aangaan. We gaan onszelf stil laten worden. Met behulp van verschillende vormen van meditatie willen we ontdekken wat stilte met ons doet. De ochtend zal bestaan uit enkele verschillende vormen van (begeleide) meditatie. Na een eenvoudige lunch, die we in stilte zullen eten, komen we bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen.

Datum: zaterdag 8 februari 200
Tijd:10.00 uur inloop met koffie/thee, 10.30 uur aanvang, 15.00 uur sluiting.
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Gabriëlle Vermeulen, geestelijk verzorger De Merwelanden
Kosten:€ 5,-

Henri Nouwen (1932–1996) schreef wereldwijd bekende boeken over geestelijk leven en christelijke spiritualiteit. Zijn levensweg en zijn boeken vormen nog steeds voor veel mensen een rijke inspiratiebron. Op deze avond zullen we uit twee boeken van Henri Nouwen teksten lezen. De boeken ‘Eindelijk Thuis’ en ‘Binnen geroepen’ zijn geschreven in zware periode van angst en eenzaamheid die Henri Nouwen doormaakte. Op deze avond willen we ons laten meenemen naar het ‘verre land’ waarin Henri Nouwen in deze crisistijd woonde. Maar wij zullen ook lezen hoe hij weer thuiskwam en leerde dat er bevrijding mogelijk is uit beklemming en angst als we de Liefde ontdekken die er altijd al is en die op ons wacht.

Datum: dinsdag 10 maart 2020
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Susan van Driel O.Carm., Boxmeer
Kosten:€ 5,-

In Psalm 104 zingt de psalmist vanuit zijn ziel om de levende meester en bevindt hij zich in het werk van Zijn handen. Hij zingt Hem toe in alle dingen waardoor hij zich geraakt weet. Kan de mij omringende wereld ook mijn hart en ziel in beweging brengen om de Oorspronkelijke toe te zingen? Kan het fenomeen Schepping, de
oorspronkelijke arbeid van God en het product van Zijn handen, mijn hart ook raken? Kan ik daar nog hart, als het centrum van mijn besef en mijn aanvoelen, voor hebben?

Datum: dinsdag 7 april 2020
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Paul Reehuis O.Carm., Nijmegen
Kosten:€ 5,-

In het leven van de Bijbelse Maria herkennen we de ervaringen die een mens op zijn of haar levensweg opdoet. Maria laat zien welke weg de Eeuwige met een mens kan gaan en hoe wij mensen met God kunnen leven. Zij is moeder van mensen en moeder van God. In haar godsverbondenheid is ze menselijk. Zij laat zien wat geloven is en dat maakt haar tot een mogelijke spiegel voor onszelf.

Datum: woensdag 6 mei 2020
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Sanny Bruijns O.Carm., Nijmegen
Kosten:€ 5,-

Deze bijeenkomst gaat in op de vraag hoe we in deze tijd als lokale kerk gastvrij en uitnodigend kunnen zijn. Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat kan je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn geweest uit te nodigen? Aan de hand van zijn boek ‘Toekomst zien in de Kerk’, dat hij samen met Anselm Grün schreef, zoomt Leo Fijen in op enkele onderwerpen die in dit verband van belang zijn: gastvrijheid voor vluchtelingen, rituelen bij het laatste afscheid en bidden met de mensen uit je stad en je dorp. Hij spreekt over de plek van jongeren in de kerk, over de betekenis van ouderen voor parochie en gemeente. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Theresia van Ávila parochie.

Aanmelden voor deze avond is niet nodig!

Datum: dinsdag 26 mei 2020
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Leo Fijen, historicus en journalist,
hoofdredacteur bij KRO-NCRV
Kosten:vrije gift-

Vieringen

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst, maar bij bijzondere gelegenheden een eucharistieviering of woord- & communieviering. We bidden een beurtgebed, lezen een psalm, we lezen een evangelie en zingen samen onder muzikale begeleiding.

Tijdens deze vieringen, die door leden van de Karmelkring worden voorbereid , kunt u een eigen voorbede uitspreken. Na de viering  ontmoeten we elkaar met koffie en thee.

 

Data:woensdagen 21 augustus,18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december 2019 en woensdagen 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni en 19 augustus 2020
Tijd:19.30 – 21.00 uur (inzingen vanaf 19.10 uur)
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

Deze viering vindt plaats in het kader van het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Voorafgaand aan de viering komen we als Karmel-kring bij elkaar en sluiten af  met een gezamenlijke broodmaaltijd. Aansluitend aan de viering is er uitgebreid gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een drankje en een hapje. Het volledige programma maken we bekend via onze website en de maandelijkse Kringbrief.

Datum:woensdag 15 juli 2020
Tijd:17:00 samenkomst, 19:10 inzingen, 19:30 eucharistieviering
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift