Ons leven speelt zich af in een breed spanningsveld: We willen ruimte voor onze eigenheid, onze vrijheid en tegelijk zijn we zo afhankelijk van elkaar. Een goede balans tussen beide polen is niet alleen met coronabeperkingen, wetten of wat dan ook te regelen. We zijn, met name in de voorbije coronatijd, ons des te meer bewust geworden dat ons leven zich afspeelt in dit spanningsveld. Het vraagt altijd al, maar vooral nu, een spiritueel antwoord. De tweedeling is nu des te scherper. Het samenleven kan in deze situatie gevaarlijk zijn, ja, zelfs het leven aantasten. Dan ligt of de eenzaamheid op de loer of voelen we ons beknot in onze vrijheid. We willen elkaar nabij zijn en mogen dat niet. In de zorg - zeker nu met de oorlog in Oekraïne - zetten mensen zich op allerlei manieren in om anderen en slachtoffers te helpen, soms met gevaar voor eigen leven. Wat is dan gerechtigheid? Wie komen er juist nu in de verdrukking? Heel veel vragen: de mogelijke antwoorden zullen we pas langzamerhand gaan ontdekken. Om juist nu, in deze coronatijd, vanuit spiritualiteit dieper te reflecteren op wat Samen-Leven kan betekenen, dat kan ons op weg helpen.

Via deze website, maar ook door onze maandelijkse kringbrief, informeren wij u over het verloop van onze activiteiten Onze kringbrieven verspreiden wij per email naar belangstellenden en op sommige (kerk)locaties. Als u een kringbrief wilt hebben, kunt u deze per e-mail of per telefoon aanvragen bij onze secretaris: karmelkringelia@karmel.nl .

Hieronder geven wij een actueel overzicht van onze huidige activiteiten en bezinningsavonden voor dit jaar.

Vieringen

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst, vaak ook rond een leefregel van de Karmelorde (regelviering). We bidden beurtgebeden, lezen een psalm, we lezen een evangelie, uit de karmelregel en zingen samen onder muzikale begeleiding.

Tijdens deze vieringen, die door leden van de Karmelkring worden voorbereid , kunt u een eigen voorbede uitspreken. Na de viering ontmoeten wij elkaar met koffie en thee en een poos gezellig napraten.  Komt u ook !!

 

Data:woe.: 17 jan., 21 febr., 20 mrt., 17 apr., 15 mei, 19 juni en 17 juli 2024
Tijd:19.30 – ca 20.30 uur (incl. ontmoeting)
Plaats:Titus Brandsma Gedachteniskapel
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

 

Vanaf april is op elke laatste vrijdag de eucharistieviering, die wordt voorgegaan door de priester van onze parochie, ook een Karmelviering. In deze eucharistieviering laten wij u kennis maken met Karmelitaanse (monastieke) aspecten, zoals stilte, beurtpsalm en liederen. Twee weken voorafgaand zal een kleine groep met Lectio Divina de viering voorbereiden. Iedereen die wil, kan daaraan deelnemen.

 

 

Datum:vrij.: 26 jan, 23 febr, 26 april, 31 mei, 19 juni, 17 juli 2024
Tijd:09:30 aanvang viering
Plaats:Viering: Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:leden Karmelkring
Bijdrage:vrije gift

Bezinning en vorming door het seizoen heen

Door het seizoen heen houden we rond een bepaald thema meerdere bijeenkomsten. Wilt u zich hierbij aansluiten? Dat kan altijd. Meld u zich dan aan voor de datum, die u wilt.

Het tijdschrift Speling wil in woord en beeld ruimte creëren voor het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. We bespreken het nummer dat in het voorgaande kwartaal is verschenen.

 

 

 

Data:zaterdag 2 mrt. en 4 mei 2024;
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Peter Rovers, contactpersoon Speling voor Dordrecht
Bijdrage:

Een boek lezen en samen bespreken kan een goede aanleiding zijn om over de grote en kleine vragen in het leven van gedachten te wisselen.

De boeken die we gaan bespreken zijn:

“Kom Atir kom”, van Agnita de Ranitz,
Historische roman op basis van een waargebeurd verhaal over een legendarische voetreis met een giraffe van Marseille naar Parijs in 1827, 20 mei – 30 juni, 850 à 900 km in 42 dagen.

“De tuin van de Samoerai” van Tsukiyama, Gail,
Een roerend verhaal waarin de lezer de Japanse sferen en cultuur kan proeven. De hoofdpersoon raakt betrokken bij de levensverhalen en liefdesgeschiedenissen van Japanse oudere  ‘vrienden’ en een mooie meisje.

Data:maandag 5 febr. en 8 april 2024
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:José ten Berge-de Fraiture, theoloog
Kosten:€ 5,- per bijeenkomst

Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, die zich breder willen oriënteren op de Schrift. Eerder in het seizoen 2021/2022 zijn we gestart met een nieuw onderwerp. We gaan hiermee verder door het bespreken van het boek ‘Openbaring van Johannes (de Apocalyps). Dit is een reeks van in totaal zes bijeenkomsten, steeds op de tweede dinsdag van de maand.

Data:dinsdag 09 jan., 13 febr., 12 mrt. en 09 april 2024
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Henk Berflo, oud docent Bijbelse Vorming bisdom Breda
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

Bezinningsbijeenkomsten

Voor deze maanden (najaar 2022) plannen we onder voorbehoud een beperkt aantal bijeenkomsten. Check regelmatig de website voor de nieuwe bijeenkomsten of lees onze maandelijkse kringbrief.

Do. 15 september  19.30 uur  Innerlijke weerbaarheid
Za. 15 oktober  09.30 uur  Stiltemeditatie
Di.  25 oktober  20.00 uur  Julian of Norwich
Do. 15 november  19.30 uur  Spiritualiteit en maatschappelijk betrokken
Za. 26 november  09.30 uur  Creatieve meditatie

In de Karmelregel paragraaf 21 staat geschreven: “De apostel nu beveelt stilte aan”

Het doel van de creatieve meditatie is om al schilderend bij jezelf te komen Deze ochtend gaan we oefenen, net als in een ‘gewone’ meditatie, om onze gedachten maar te laten gaan, en vooral te luisteren naar onze eigen diepe innerlijke stem, onze intuïtie, ons gevoel, zonder daarover te oordelen.
Het doel van deze meditatie is dan ook niet om met een prachtig en perfect schilderij thuis te komen, daar heb je schilderklassen voor. Wat we wel proberen is om onze innerlijke levensstroom te laten stromen, te genieten van het doen zonder dit te laten saboteren door onze eigen kritische stem. Ne de meditatie om helemaal bij ons zelf te komen, gaan we aan de slag waarbij we ook enkele opdrachten zullen krijgen om op gang te komen.

Datum: zaterdag 26 november 2022
Tijd:09.30 uur inloop, 09.45 uur aanvang, 12.30 uur sluiting
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Gabrielle Vermeulen en Meike Beuse - Junge
Kosten:€ 5, per persoon

Titus Brandsma, Innerlijke weerbaarheid in tijden van crisis
We kunnen wel zeggen dat we in de 21e eeuw in tijden van crisis leven. In alle tijden vinden we crises, maar vandaag de dag zijn ze heel complex. In de eerste plaats is er een serieuze klimaatcrisis. Verder hebben we
een financiële crisis doorgemaakt en voelen we nog steeds de effecten ervan. En dan worstelen we in heel Europa met de vluchtelingencrisis.
Als christenen zitten we ook midden in een crisis van de kerk in een geseculariseerde wereld. Je kunt zeggen dat we geconfronteerd worden met een identiteitscrisis op persoonlijk, nationaal en internationaal vlak en dat dit velen van ons tot in hun diepste kern treft. Hoe leven we in zulke crisistijden? Hoe blijven gefocust op en geworteld in wat waar is? Hoe bewaren we ons evenwicht? Laten we kijken naar Titus Brandsma, naar zijn innerlijke overtuigingen en zijn sociale bewogenheid. Hij kan voor ons een bron van inspiratie zijn.
In deze lezing zal drs. Sanny Bruijns professor Titus Brandsma (1881-1942) presenteren als een voorbeeld van innerlijke weerbaarheid in tijden van crisis.

 

Data:donderdag 15 september 2022
Tijd:19:30 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10 Dordrecht
Begeleiding:drs Sanny Bruijns O. Carm.
Kosten:€ 5,--

Mystieke teksten die rond het jaar 1400 in Norwich tot stand kwamen, wekken vandaag fascinatie en bewondering. Julian schreef verslagen van een indringende godservaring die haar overkwam tijdens een korte, hevige ziekte. In dit visioen ziet en begrijpt zij de liefde van God voor iedere mens.

Dr. Gerda Valkenborgh (1944) is gepensioneerd arts. Al dertig jaar lang is zij door Julian of Norwich geboeid en probeert zij haar geschriften steeds dieper te doorgronden.

Data: dinsdag 25 oktober 2022
Tijd:20:00 - 22:00 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10 Dordrecht
Begeleiding:dr. Gerda Valkenborgh
Kosten:vrije gave

In het leven van Titus Brandsma ging karmelitaanse spiritualiteit, zijn aandacht voor de mystiek en zijn maatschappelijk engagement nauw samen.
Ons geloof en ons dagelijks leven mogen niet uit elkaar getrokken worden of los van elkaar komen te staan. In onze tijd spelen grote maatschappelijke kwesties. Hoe gaan wij daar mee om en welke rol speelt spiritualiteit daarin?.

Data:dinsdag 15 november 2022
Tijd:19:30 - 21:30 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10 Dordrecht
Begeleiding:drs. Anne Marie Bos O. Carm.
Kosten:€ 5,--