Het lopende programma is voor onze bezinningsactiviteiten grotendeels afgerond. Er zijn voor juni, juli en augustus nog wel vieringen.
Het programma voor het nieuwe seizoen is in voorbereiding en naar verwachting in augustus bekend.
Heeft u nog interesse in onze brochure van het afgelopen seizoen? U kunt een printversie hier van de website downloaden.

Vieringen

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst, maar bij bijzondere gelegenheden een eucharistieviering. We bidden een beurtgebed, lezen een psalm, we lezen een evangelie en zingen samen onder muzikale begeleiding.

Tijdens deze vieringen, die door leden van de Karmelkring worden voorbereid , kunt u een eigen voorbede uitspreken. Na de viering  ontmoeten we elkaar met koffie en thee.

Data:woensdagen 21 augustus,18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december 2019 en woensdagen 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni en 19 augustus 2020
Tijd:19.30 – 21.00 uur (inzingen vanaf 19.10 uur)
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

Deze viering vindt plaats in het kader van het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Voorafgaand aan de viering komen we als Karmel-kring bij elkaar en sluiten af  met een gezamenlijke broodmaaltijd. Aansluitend aan de viering is er uitgebreid gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een drankje en een hapje. Het volledige programma maken we bekend via onze web- site en de maandelijkse Kringbrief.

Datum:woensdag 15 juli 2020
Tijd:17:00 samenkomst, 19:10 inzingen, 19:30 eucharistieviering
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Werkgroep Eliavieringen
Bijdrage:vrije gift

Bezinning en vorming door het seizoen heen

Omdat enkele vaste deelnemers verhinderd of afgezegd hebben, is besloten dit seizoen de groepen samen te voegen!  Bent u geïnteresseerd voor een avond, meld u gerust aan!

Wij gaan met elkaar verschillende passages lezen uit de vier evangeliën. In overleg bepalen de deelnemers welke verzen zij graag willen lezen en met elkaar bespreken. Is er een tekst waar je vaak over struikelt, waarvan je steeds denkt als je die leest: ‘maar wat wordt hier nu toch bedoelt?’ of een vers die een gevoel van wrevel of irritatie oproept? Dan zijn dát waarschijnlijk mooie teksten om eens in te duiken. We doen dat volgens de geestelijke lezing: ‘Lectio Divina’. Met elkaar zoeken we naar de betekenis van de tekst en naar de zeggingskracht daarvan voor ons persoonlijk. Het zijn geen bijeenkomsten om achterover te leunen en te luisteren, maar we gaan met elkaar aan de slag om de tekst te ontrafelen. Neem dus uw tablet of pen en papier mee!

 

Data:dinsdagen 17 september, 12 november 2019, 21 januari, 3 maart, 12 mei 2020
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Bij een van de deelnemers thuis
Begeleiding:Gabriëlle Vermeulen, geestelijk verzorger in de Merwelanden, Dordrecht
Bijdrage:€5, - per bijeenkomst

In Nederland tintelt en ritselt het van de spiritualiteit. Er bestaat een ‘maand van de spiritualiteit en er zijn papieren en digitale boeken over dat onderwerp in ruime mate beschikbaar. Wie op het internet in verschillende talen zoekt naar spiritualiteit, krijgt meer dan 60.000.000 treffers. Geen wonder dat het tijdschrift Speling volop in de belangstelling staat. Het is ruim 65 jaar toonaangevend op het gebied van spiritualiteit. Het zoekt de onderstroom van het alledaagse leven. Het kwartaalblad staat voor diepgang, heeft oog voor mystiek en kunst, is speels en verrassend. Speling brengt spiritualiteit met een visie. Speling probeert ruimte te maken in dichtgeslibde situaties. Samen Speling lezen en bespreken is verrijkend voor de eigen geestelijke weg. Neem wat speling en sluit u aan bij de Dordtse speling-leesgroep!

Data:zaterdagen: 7 september, 16 november 2019, 15 februari en 16 mei 2020
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Peter Rovers, contactpersoon Speling voor Dordrecht
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

Een boek lezen en samen bespreken is een goede aanleiding om over de grote en kleine vragen van het leven van gedachten te wisselen. De boeken die we gaan bespreken zijn: “De Kozakkentuin” (Jan Brokken), “Zoals ik jou ken, ken jij mij” (Yvonne Keuls), “De vreemdeling” (Albert Camus) en “Moussa of de dood van een Arabier” (Kamel Daoud).

Data:maandagen: 30 september, 2 december 2019, 3 februari en 6 april 2020
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:José ten Berge-de Fraiture, theoloog
Kosten:€ 5,- per bijeenkomst

Deze bijbelcursus richt zich op gelovige mensen met een oecumenische instelling en die zich breder willen oriënteren of willen verdiepen. Het komende seizoen richten we ons op de Thora als de Bijbel van Jezus. De Tien Geboden vormen het uitgangspunt met joodse/rabbijnse uitleg van deze teksten. Ook de relatie met teksten uit het Nieuwe Testament komt aan de orde.

Data:dinsdagen: 1 oktober, 5 november, 3 december 2019, 7 januari, 4 februari, 3 mei 2020
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal de Verrezen Christus-kerk
Begeleiding:Henk Berflo, oud docent Bijbelse Vorming bisdom Breda
Bijdrage:€ 5,-- per bijeenkomst

Bezinningsbijeenkomsten 2018

10  september De Karmel in deze tijd: een inleiding
  9  oktober Iconen van gerechtigheid
27  november Het fenomeen bidden
13  december Film en spiritualiteit: Still Life (2013)

In de Karmelregel, ruim 800 jaar geleden ons geschonken, tekent zich een spirituele weg af, een weg die naar God voert, of liever: God de kans geeft ons te vinden.
Deze weg begint bij de elementaire gegevens van het dagelijks leven, die worden ingeoefend om open te gaan voor Gods werking, om zo een ruimte te worden waarin God zichzelf kan geven.

Wat kan dat betekenen voor ons in deze tijd? Deze avond is een kennismaking daarmee.

Datum:maandag 10 september (verlopen)
Tijd:19:30 - 21:30
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Bouke Halma O.Carm. Nijmegen
Bijdrage:€ 5,-

Hans Lucassen is ruim 30 jaar advocaat geweest. Hij heeft na de overdracht van zijn advocatenkantoor een traject gevolgd bij de Karmel in Boxmeer en heeft zich in 2011 geassocieerd aan de Karmel. Recht, rechtvaardigheid en later gerechtigheid hebben in zijn leven aandacht getrokken. Hans heeft zich in zijn zoektocht naar de betekenis van gerechtigheid in onze samenleving ook laten leiden door iconen van gerechtigheid zoals Mahatma Gandhi, Titus Brandsma en Nelson Mandela. Waar putten zij hun inspiratie uit om tegen de gevestigde orde en onrecht in te gaan? Wat kunnen wij van hun volhardende moed leren? Op deze en andere vragen zal Hans nader ingaan.

Na de pauze zal Hans kort de vraag hoe wij zelf kunnen meewerken aan een meer rechtvaardige en menswaardige samenleving inleiden. Een idee of initiatief van een of meer personen kan al een begin zijn van meer gerechtigheid in onze wereld. Wat kan jij of kunnen wij in dit verband betekenen? Er is dan gelegenheid om met elkaar tot een hopelijk levendige gedachtewisseling te komen.

Het boek ‘Uitzien naar Gerechtigheid’ van Hans Lucassen waarin naast de bespreking van de iconen van gerechtigheid ook aandacht is besteed aan de Bergrede en andere onderwerpen, die met recht en onrecht te maken hebben, is na afloop van deze bijeenkomst te koop.

Datum: dinsdag 9 oktober (verlopen)
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Hans Lucassen, geassocieerd lid van de Karmel, Boxmeer
Kosten:€ 5,-

Bidden is misschien wel de meest kenmerkende uitdrukking van geloof. De Franse filosoof Jean-Louis Chrétien (1952) heeft dit religieuze fenomeen nauwgezet willen beschrijven om ons te helpen ontdekken wat er gebeurt wanneer wij bidden. Waar komen de woorden vandaan die wij bidden, door wie worden zij gehoord en hoe wordt ons gebed verhoord? Chrétien beschrijft wat hij aan de dag ziet komen in ons bidden, maar gaat ook te rade bij de grote denkers als Augustinus en Thomas van Aquino. Door terug te keren naar het fenomeen van het bidden zelf, biedt Chrétien een verfrissende, maar ook verdiepende blik op ons bidden dat ons geloof zeker kan verrijken. Jean-Louis Chrétien is hoogleraar Geschiedenis van de filosofie van de Late Oudheid en de Middeleeuwen aan de universiteit Sorbonne te Parijs. Spreker op deze avond is Rob Veerman (1965), wijsgerig theoloog, parochiaan en geestelijk verzorger in de (penitentiaire) psychiatrie en de revalidatiezorg. Rob Veerman heeft het boek “De la fatigue” (Over de vermoeidheid) van Chrétien in het Nederlands vertaald. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Theresia van Ávila parochie.

Aanmelden voor deze avond is niet nodig!

Data:dinsdag 27 november
Tijd:20:00 - 22:00
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Rob Veerman, wijsgerig theoloog en geestelijk verzorger, Dordrecht
Kosten:vrije bijdrage

Zoals we gewend zijn komen we in huiselijke kring bij elkaar rond een film en gaan we met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.

We kijken naar de film: Still life  (2013). Een filmdrama van regisseur Uberto Pasolini.
John May is een gemeenteambtenaar die belast is met het vinden van nabestaanden van mensen die in eenzaamheid zijn gestorven. Met zijn zeer perfectionistische instelling probeert hij zoveel mogelijk informatie over de overledene te achterhalen, zodat er een passende uitvaart geregeld kan worden. Een prachtige en fascinerende film! Mooi ingetogen en het straalt een enorme rust uit. Mooie boodschap ook, dat prachtig aansluit bij ons jaarthema: Aandachtig leven.

Data:zaterdag 14 december
Tijd:10:30 - 14:00 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Gerard Westendorp O.Carm. Zenderen
Kosten:€ 5,-

Bezinningsbijeenkomsten 2019

29  januari Aandachtig leven: lekenspritualiteit van alle dag
13  februari Aandachtig leven: de kwetsbare mens in de zorg
12  maart Aandachtig leven: in het besef van Gods tegenwoordigheid
9  april Etty Hillesum, een geestelijke reis naar innerlijke vrijheid
21  mei De geestelijke wijsheid van Thomas Merton (geen aanmelden nodig)

Lekenspiritualiteit betekent aandacht voor de verschillende dimensies van het gewone leven: levensloop en geloof, relaties en gezin, werk en vrije tijd. Bewust leven dus, als van God uitgaand, door God gedragen en op God gericht. Leven we niet steeds meer in een maatschappij waarin autonomie en zelfredzaamheid een vanzelfsprekende zaak lijken?  God is de grond van ons bestaan. De plaats waar we staan is heilig.  Het gaat om de bewustwording wat zich aandient in het gewone leven, het hectische, mooie, schokkende, geschonden leven. Dat is de eigen kleur en schoonheid van de lekenspiritualiteit. Daarover willen we het deze avond met elkaar hebben.

Data:dinsdag 29 januari
Tijd:19:30 - 21:30
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Krijn Kramer, secretaris Karmelbeweging, Haarlem
Kosten:€ 5,-

‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens’ – het spoor van de ziel volgen in het ziekenhuis.
Je kunt het spoor van de ziel op verschillende manieren volgen in de medische omgeving die een ziekenhuis is. Op deze avond zullen we vanuit drie invalshoeken dat spoor volgen: zorg voor de ziel van de mens die is opgenomen, voor de ziel van medewerkers en voor de ziel in organisatie.

Aan de hand van een presentatie met veel beeldmateriaal vertelt en reflecteert een geestelijk verzorger zo concreet mogelijk vanuit haar ervaringen als geestelijk verzorger. Er is ook ruimte voor vragen en gesprek rond ‘het spoor van de ziel’.

Data:woensdag 13 februari
Tijd:19:30 - 21:30
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Ans Bertens, lid Karmelbeweging, geestelijk verzorger, Nijmegen
Kosten:€ 5,-

In het voetspoor van de profeet Elia zijn er velen in de Karmeltraditie die zich oefenen in het aandacht hebben voor de aanwezigheid van God.  Zo is er in de 17e eeuw in een Karmelklooster in Parijs ook de eenvoudige lekenbroeder Laurens van de Verrijzenis, die er een gewoonte van maakt zich te `oefenen in de tegenwoordigheids Gods´.  Of hij nu in de keuken is, in de kerk of schoenen lapt, steeds dieper groeit daardoor zijn besef te leven in de liefdevolle tegenwoordigheid van God.
Deze avond luisteren we naar woorden van en over broeder Laurens om deze praktijk beter te leren kennen en kijken we of deze ook ons leven kan verrijken.

Data:dinsdag 12 maart
Tijd:19:30 - 21:30
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Marieke Rijpkema O.Carm. Nijmegen
Kosten:€ 5,-

Een jonge en intelligente joodse vrouw maakte in twee jaar tijd een enorme geestelijke ontwikkeling door: zij kwam tot een intens zelfonderzoek, leerde bidden en ontdekte de relatie met God als de haar omvattende en dragende kracht. Deze geestelijke weg bracht haar ertoe om bewust onderduiken af te wijzen en vrijwillig naar Westerbork te gaan. Daar zette zij zich in om mensen bij te staan die zich moesten voorbereiden op transport naar de concentratiekampen. Voor Etty en haar familie kwam het transport naar Auschwitz op 7 september 1943. Zij zouden niet terugkeren.

De geestelijke reis naar de innerlijke vrijheid waarin Etty Hillesum tot deze zelfgave kwam, heeft zij beschreven in brieven en vooral in haar dagboek. Susan van Driel zal in een inleiding proberen om met behulp van teksten uit deze geschriften de weg van Etty te beschrijven. Een weg die ging van chaos naar zelfgave.

Data:dinsdag 9 april
Tijd:19:30 - 21:30
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Susan van Driel O.Carm. Boxmeer
Kosten:€ 5,-

De Amerikaanse trappisten-monnik Thomas Merton (1915-1968) werd bekend door zijn in 1948 verschenen autobiografische boek “The Seven Storey Mountain”, waarin hij zijn zoek- en zwerftocht beschrijft die leidde tot zijn bekering. Als monnik verdiepte hij zich in de christelijke spirituele traditie. Ook liet hij zich inspireren door de wijsheid van andere geestelijke tradities. Hij onderhield een uitgebreide correspondentie met geestelijke leiders van andere religies, zoals de zenmeester Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama. Merton geldt als pionier op het gebied van de interreligieuze dialoog. Pastoraal werkster José de Boer heeft zich gedurende haar sabbatverlof verdiept in de geestelijke wijsheid van Thomas Merton. Haar opgedane kennis en inzichten van deze grote hedendaagse mysticus deelt zij graag met ons. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Theresia van Ávila parochie.

Aanmelden voor deze avond is niet nodig!

Data:dinsdag 21 mei
Tijd:20:00 - 22:00
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:José de Boer-Jacobs, pastoraal werker, Delft
Kosten:vrije bijdrage